Hoe maak je cyberrisico bespreekbaar?

Automatisering en data vormen naast goed personeel de kern van bedrijven. Maar automatisering van de online wereld brengt ook nieuwe risico’s met zich mee: het risico op bedrijfsverstoringen door cybercrime, het lekken van data en het verlies van gegevens.

Bij veel ondernemers spelen automatisering en data een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan productieprocessen, waarbij computers het productproces aansturen, geautomatiseerde order- en bestelprocessen, administraties, webshops, internettelefonie, e-mailverkeer etc.

Uit de Allianz Risk Barometer (2019) blijkt dat grote ondernemingen cyberincidenten inmiddels als grootste ondernemingsrisico zien. En dat is niet zonder reden. De schade als gevolg van cybercrime, datalekken en systeemuitval loopt volgens schattingen van Deloitte nu al jaarlijks in de miljarden. En dit terwijl het cyberrisico nog in ontwikkeling is.

Ook bij midden- en kleinbedrijf is cyber een groot risico 
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mkb’ers (53%) denkt dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor digitale dreigingen. Dit terwijl 22% van het mkb het afgelopen jaar doelwit was van cyberaanvallen, waarvan 41% zelfs meerdere keren. Cyberaanvallen die de gehele onderneming en het productieproces kunnen stilleggen, forse bedrijfs-, imago- en aansprakelijkheidsschade tot gevolg kunnen hebben, of nog erger: faillissement.

Vergroot het bewustzijn 
Inmiddels zien ook de overheid, de Kamer van Koophandel en branche- en ondernemersorganisaties dit risico. Via regionale informatiesessies proberen zij ondernemend Nederland bewust te maken van wat zij kunnen doen om veilig digitaal te ondernemen. Ook kunnen klanten daarbij helpen.

Help cyber secure te ondernemen 
De Allianz Cyber Risicoscan kan een ondernemer eenvoudig en snel inzicht geven in cyberrisico’s die zijn bedrijf wellicht loopt. Het invullen van de Allianz Cyber Risicoscan duurt slechts 10 minuten. Na het afronden van deze scan ontvangt de ondernemer per e-mail een rapport. Het rapport bevat direct tips over de manier waarop cyberrisico’s verminderd kunnen worden. Voor verzekeringsadviseurs is de scan een gemakkelijke manier om ‘cyber’ met klanten te bespreken. Zo maken zij hun klant bewust en voegen tijdens het adviesgesprek direct waarde toe. De scan is gratis. 


Allianz biedt helderheid over cyberrisico’s 
Ook Allianz ziet dat mkb’ers nog onvoldoende bewust zijn van het cyberrisico. Daarom scheppen wij helderheid bij onze zakelijke schadeverzekeringen. Dit doen wij door opname van de Cyber-clausule, waarin wij aangeven hoe wij op de betreffende verzekering met gevolgen van cyber omgaan. Bovendien informeren wij al onze zakelijke klanten via een aparte brief bij zijn prolongatiestukken om na te gaan of het huidige pakket van bedrijfsverzekeringen afdoende dekking biedt. 


Adequate hulp en dekking via een Allianz Cyberverzekering 
Vooral sectoren die werken met persoonsgegevens, geautomatiseerde processen of digitale dienstverlening zijn gevoelig voor cyberrisico’s en cybercrime. Denk hierbij aan: 

  • groot- en detailhandel 
  • financiële en zakelijke dienstverlening 
  • logistieke dienstverlening 
  • ICT-gerelateerde bedrijven
  • maakindustrie 
  • bedrijven en organisaties in de medische sector

Juist in deze branches zien wij dat grote opdrachtgevers eisen gaan stellen aan de aantoonbare cyberveiligheid van hun leveranciers. De Allianz Cyberverzekering biedt een ruime dekking als een onderneming bijvoorbeeld te maken krijgt met een datalek, ransomware of een cyberaanval en biedt zowel dekking voor eigen (bedrijfs)schade en aansprakelijkheid als kosten van crisismanagement. Wij bieden 24/7 hulp met de Allianz Cyber Hulpdienst. Dit team van cyberspecialisten helpt de schade te herstellen en de eventuele crisis onder controle te brengen. 

Meer weten over de verzekeringsmogelijkheden tegen cyberrisico’s? Kijk dan op de website van Allianz. 

Auteur: Rob Zijl Manager Products & Markets Schade bij Allianz
Geplaatst op 01-11-2019

Volgende >


Share on: