Meeste dodelijke ongevallen met automobilisten in Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft VeiligheidNL de verkeersongevallen in Noord-Brabant onderzocht. Net als in 2017 vielen in 2018 de meeste dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen in Noord-Brabant.

In 2018 waren er 150 dodelijke slachtoffers te betreuren. Brabant gaat voor nul verkeersdoden. Want elk verkeersslachtoffer is er één te veel. VeiligheidNL geeft inzicht in de omvang en de aard van verkeersongevallen in de regio. 

Samenvatting resultaten
Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar vormden in 2017 de grootste groep verkeersslachtoffers op de SEH-afdelingen van de Noord-Brabantse LIS-ziekenhuizen (11%). Ook landelijk was dit de grootste groep, maar het aantal 16-jarigen was in de Noord-Brabantse LIS-ziekenhuizen opvallend groot. De ontwikkeling in de tijd was voor 50-plussers ongunstiger dan voor verkeersdeelnemers onder de 50 jaar.

Fietsers waren in alle leeftijdsgroepen in de meerderheid ten opzichte van andere verkeersdeelnemers en vormden samen 64% van het totaal. In één op de drie gevallen was de fietser in de leeftijd van 55 tot en met 74 jaar. Worden ongevallen met voetgangers gedefinieerd als ‘verkeersongevallen met voetgangers plus valongevallen op straat’, dan komen oudere voetgangers ook in beeld als risicogroep.

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek lijken preventiemaatregelen met name zinvol voor oudere fietsers, voetgangers (inclusief val op straat) en jongeren/jongvolwassenen in het verkeer in het algemeen.

Het volledige rapport kunt u hier opvragen.
Bron:Veiligheid.nl
Geplaatst op 19-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: