Nieuw bestuur RABS introduceert gastsprekers bij bijeenkomsten

De verwachtingen waren bij alle aanwezigen hooggespannen, op deze eerste bijeenkomst met een gastspreker. De bijeenkomst werd gehouden bij 'The 60 Years Old Grand Lady' RABS onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur.

Na de ontvangst met borrel of fris werd in de zaal het nieuwe fenomeen geïntroduceerd. Een heus kistje, zoals gebruikt in Speakers Corner in Londen. Een klein probleempje, de kist zelf werd op dat moment nog vervoerd vanuit Eindhoven, naast de lichtstad, nog nagloeiend van Glow, ook bekend om de traditionele kistjes, die uitblinken in ambachtelijkheid. Het kistje belandde met haar charmante chauffeuse in de file.
 
Nu is improviseren het vak van de schade-expert en zo werd Ab van der Spek gevraagd dit nieuwe vaste onderdeel van de verenigingsavonden te introduceren. Het werd dan ook de virtuele kist, die helaas niet kon worden getest door dit kersverse bestuurslid op voldoende draagvermogen. 
 
Hij prefereerde eigenlijk zelf het echte kistje uit het circus, waarop de olifant normaliter de balanceerkunsten etaleert. Met uitsluitend als doel om zeker te weten dat dit kistje niet in dit nieuwe verenigingsjaar zou bezwijken.
 
Met enige kwinkslag werd het gehoor uitgelegd dat dit kleinood bedoeld was om de leden de kans te geven om zichzelf te presenteren.
Hierdoor wordt er meer bekend over de specifieke werk- en kennisgebieden van de onderlinge leden. Dit verhoogt dan weer de mogelijkheden tot effectief netwerken. 
 
Net zoals in Londen geeft het kistje wel de vrijheid om standpunten te verdedigen, soms een beetje onzin te verkopen, of harde humeur, maar altijd met een respectvolle ondertoon. Ab heeft het expertisevak bewierookt, hetgeen na de officiële introductie nog eens dunnetjes overgedaan werd door Wim den Ouden. Hij was de eerste spreker van de leden, die de virtuele kist is opgeklauterd om over het mooie vakgebied te vertellen. Het enthousiasme straalde er vanaf.
 
Hierna was er plaats voor het educatieve gedeelte, interessant voor iedereen die werkzaam is in de bedrijfskolom. Art Salvage toonde aan de hand van interessante cases de mogelijkheden om in geval van brand, water of schimmel onmiddellijk de juiste acties te ontplooien en vervolgens maatwerk op restauratiegebied te leveren.

Presentatie Art Salvage
Iryn Bijker van Art Salvage en Art Conservation vertelde over haar vak en de samenwerkingen die uit de RABS zijn voortgevloeid. Zo is er collectiehulpverlening, een vorm van dienstverlening voor kunst en erfgoed dat uiteenvalt in onderzoek, conservering, restauratie en veiligstellen. Art Salvage krijgt regelmatig te maken met calamiteiten, zoals brand en wateroverlast. Kunst en erfgoed is gevoelig voor schade en bijgevolg waardevermindering. Een specialist is nodig om dit materiaal zo snel mogelijk te behandelen. Om die reden werken Belfor en Art Salvage samen om vervolgschade zo veel mogelijk te voorkomen. Belfor staat vernoemd in de calamiteitenservice-overeenkomsten die Art Salvage heeft afgesloten met musea, zodat een museum 24/7 geholpen kan worden bij een calamiteit.
              
Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de conservering- en restauratiepraktijk. Hiervoor is een samenwerking ontstaan tussen Analyselab en Art Salvage. Wanneer er sprake is van schimmel, worden er monsters genomen vóór het reinigen om te bepalen om welke schimmel het gaat en in welke mate deze aanwezig is. Na reiniging wordt nogmaals een meting gedaan om te bepalen of de reiniging goed is uitgevoerd. Analyselab staat Art Salvage bij in het onderzoek naar roet, asbest en kwik.
              
Bijkomend is Art Salvage België opgenomen in de Art Secure polis van Vanbreda Risk & Benefits en Lydian en de Fine Art polis van Hiscox. Bepaalde schades aan kunst- en erfgoedobjecten worden door Art Salvage België gerestaureerd en vallen binnen de polis van de klant. Brokers en verzekeringsmaatschappijen leveren zo een extra dienst aan hun klant en Art Salvage krijgt meer opdrachten. Samenwerkingen met partijen waarvan je het in eerste instantie wellicht niet verwacht, kunnen gunstig zijn.

Bent u geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij de RABS, stuur dan een mail naar: http://rabs.nl/contact_us.htm
 
RABS

De RABS behoort tot één van de oudere sociëteiten in de tak financiële dienstverlening. Het huidige bestuur streeft naar een gemiddelde groei in ledenaantal van 10% per jaar. Ieder seizoen worden 7 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennisdeling en persoonlijk samenzijn voorop staan in een zeer aangename omgeving. Vooropgesteld mag worden dat de RABS een actieve sociëteit is met oog voor vernieuwingen en bescherming van haar leden.

Het seizoen van de RABS loopt van september tot juni.

 
Geplaatst op 22-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: