Panas en AWI gaan samenwerken

Tijdens de am:dag in Rotterdam ondertekenden Panas en AWI een samenwerkingsovereenkomst. Panas is leverancier van zakelijke telefonie voor financiële dienstverleners en AWI levert een totaaloplossing op ANVA voor de verzekeringsbranche.

Door deze samenwerking zal de reeds bestaande integratie met het VoIP-telefoniesysteem van Panas en de software van AWI de volle aandacht krijgen. Beide partijen werken eraan om de maximale integratie te bewerkstelligen om zo de gebruikers uit de AWI Community maximaal te bedienen. 

Klantgegevens direct in beeld en registratie telefonische contactmomenten 
Bij inkomende en uitgaande gesprekken worden de klantgegevens direct getoond. Hierdoor is het persoonlijk begroeten van klanten mogelijk. Nummer één van de irritaties van klanten wordt zo weggenomen: het steeds maar vragen naar klantnaam, polisnummer en andere persoonlijke gegevens. Doordat bij het aannemen van het gesprek deze gegevens direct zichtbaar zijn is dat niet meer nodig. Daarnaast kan de inhoud van het gesprek ook direct vastgelegd worden wat bevorderlijk is voor de volledigheid van de registratie van klantmomenten. Er wordt veel tijdwinst geboekt doordat telefoonnummers vanuit het juiste klantendossier direct gebeld kunnen worden. Daarnaast kunnen er memo’s gemaakt worden die naar het volledige dossier in AWI worden weggeschreven. 
 
Standaard functionaliteit 
De integratie met Panas zal als een standaard functionaliteit binnen het platform AWI Connect 2.0 aangeboden worden en hoeft dus niet apart aangeschaft te worden. Om gebruik te maken van de integratie hoeft een klant enkel een telefonie-oplossing van Panas af te nemen. De cloud telefonie-oplossing zal helemaal ingericht worden naar de wensen en behoefte van de klant. Alles om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. 
Geplaatst op 29-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: