SOS International aan de slag als uitvoerder LCM

Op 5 november keert het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) terug naar SOS International. Dat betekent dat de alarmcentrale er een belangrijke taak bij heeft, namelijk het zo snel mogelijk vrij maken van de Nederlandse wegen na een ongeval of pechsituatie, zodat het andere verkeer er zo min mogelijk hinder van heeft.

Foto: Hans Coffeng (links) 

Alarmcentrales kunnen via een aanbestedingsprocedure bij Stichting IMN meedingen naar de rol van uitvoerder. In 2015 en 2016 was SOS International ook al uitvoerder van het LCM. Meldkamers van politie, de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en van de alarmcentrale van de ANWB melden hier ongevallen en pechvoertuigen die een gevaar opleveren voor het verkeer. 


Hans Coffeng, CEO van CED/SOS International: “Aan ons is nu de taak om na een melding van een pech of ongeval met een personenvoertuig onmiddellijk actie te ondernemen en een bergingsbedrijf in te schakelen. Snelheid is belangrijk. Immers: hoe eerder de weg vrij is, hoe veiliger het is en hoe minder kans er is dat er files ontstaan. Als SOS International zijn we er trots op dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Door onze jarenlange ervaring met mobiliteitshulp, waarbij we noodhulp, herstel van de schade en vervangend vervoer voor mensen regelen, heeft SOS International de medewerkers en de systemen om deze taak goed uit te voeren. We zijn dan ook blij dat we opnieuw aangewezen zijn als uitvoerder van het LCM.” 


Het LCM is de meldcentrale van de Stichting Incident Management Nederland (IMN). Hier worden alle ongelukken en gevaarlijke pechgevallen met personenvoertuigen op snelwegen of belangrijke provinciale wegen gemeld. Dat zijn jaarlijks ruim 120.000 meldingen: 55.000 meldingen van ongevallen en 65.000 meldingen van pechvoertuigen die een gevaar opleveren voor het verkeer. Op basis van de ontvangen meldingen zorgt het LCM voor de inschakeling van een bergingsbedrijf.

Geplaatst op 06-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: