Stichting Salvage en Landelijk Netwerk Bevolkingszorg verduurzamen afspraken

Stichting Salvage en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg hebben een herzien Protocol van Afspraken ondertekend. Hiermee is de samenwerking bij incidenten tussen Salvagecoördinatoren en functionarissen van Bevolkingszorg nogmaals bekrachtigd. Er is een praktische mindmap ontwikkeld die inzicht geeft in de taken van de partners maar ook vooral de kantelpunten in verantwoordelijkheden belicht.

Stichting Salvage behandelde in 2018 meer dan 5500 meldingen. In 10% van deze meldingen was samenwerking met Bevolkingszorg aan de orde. Bevolkingszorg omhelst de maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Goede samenwerking met Bevolkingszorg is van groot belang. Daarvoor is in 2012 het Protocol van Afspraken geïnitieerd. 
Stichting Salvage is opgericht in 1987 en helpt, namens de brandverzekeraars, gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand (gebouw) door brand, blikseminslag, explosie, water of storm. De taak van Salvage bestaat uit:
  • Aandacht (luisterend oor);
  • Actie (schadebeperking);
  • Advies (ondersteunen/helpen zicht krijgen op verdere proces).
De hulp is tot aan de eerstvolgende werkdag, waarna de verzekeraar het overneemt. 

Wijzigingen n.a.v. evaluatie 
Het protocol is vorig jaar geëvalueerd. Dat leverde verbeterpunten op. Daarnaast is het protocol weer up-to-date gemaakt gezien de ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op terminologie, begrippen/definities en elkaars bereikbaarheidsgegevens. Specifiek met betrekking tot de taak van Stichting Salvage is water- en stormschade als incidenttype toegevoegd. Ook is de werkwijze bij incidenten met asbest opgenomen, alsmede de rol van Crisiscoördinator die de stichting heeft namens verzekeraars bij grootschalige incidenten. 

Duidelijke taakverdeling 
Een protocol dient werkbaar en helder te zijn voor het werk van de functionarissen. De ervaring is dat het ‘systeemdenken’ in de samenwerking te veel vragen oproept. Om die reden is ervoor gekozen om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te maken met een gedegen Q&A, die antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. Tot slot is er een mindmap gemaakt voor alle functionarissen die te maken krijgen met gedupeerden die schade hebben geleden. Susan van Petten, landelijk coördinator Bevolkingszorg (IFV): ‘Deze mindmap is erg praktisch en eenvoudig mee te nemen. Dit helpt ter plaatse bij het incident als leidraad om verwachtingen te managen.’ Bertran Hallink, beleidsmedewerker van Stichting Salvage toont zich erg gelukkig over de verder vormgegeven samenwerkingsafspraken: ‘De samenwerking tussen de OvD Bevolkingszorg en de Salvagecoördinator is steeds professioneler. Belangrijkste blijft dat functionarissen hun eigen taak maar vooral ook de inhoud van de onderlinge afspraken kennen én elkaar opzoeken in het veld.’ 

Het herziene protocol van afspraken is op 28 november 2019 ondertekend.
Geplaatst op 28-11-2019

Volgende >


Share on: