Verbond presenteert uitgangspunten nieuwe opzetclausule AVP

Het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn Aansprakelijkheidsevent de uitgangspunten van de nieuwe opzetclausule gepresenteerd. Met deze nieuwe versie willen aansprakelijkheidsverzekeraars meer duidelijkheid verschaffen over in welke gevallen zij schade door opzettelijk handelen van hun verzekerde wel en niet vergoeden.

De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) vergoedt de schade die een verzekerde bij iemand anders aanricht, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Verzekeraars willen echter niet dat andere premiebetalers moeten meebetalen aan schades die met opzet zijn aangericht. Sommige schades door opzettelijk handelen mogen verzekeraars ook niet vergoeden. Daarom hebben aansprakelijkheidsverzekeraars een opzetclausule opgenomen in hun polisvoorwaarden die deze vorm van schade uitsluit. In zo’n geval kan de verzekerde dus geen beroep op zijn aansprakelijkheidsverzekering doen.

Definitie
In de afgelopen jaren is, onder andere in rechtszaken, gebleken dat opzet in de praktijk een lastig begrip is om te definiëren. Dit heeft ertoe geleid dat verzekeraars in sommige gevallen toch aansprakelijkheidsschades hebben moeten vergoeden, terwijl ze met de huidige opzetclausule beoogd hadden dat niet te willen doen. Daarom hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars de opzetclausule verduidelijkt, waarmee concreet inzicht wordt verschaft over de vraag welke schades veroorzaakt door opzettelijk handelen of nalaten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Nieuwe clausule
In de nieuwe clausule worden de uitgesloten vormen van opzet (opzet als oogmerk, opzet met zekerheidsbewustzijn en voorwaardelijk opzet) uitgeschreven, zodat hierover geen discussie meer kan ontstaan. De kern van de clausule is dat als iemand met opzet iets doet of nalaat waarmee hij weet of objectief gezien behoort te weten dat dit tot schade leidt (of redelijkerwijs kan leiden) en hij die handeling toch verricht of nalaat en daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt dat er zaak- of letselschade ontstaat, verzekeraars (de gevolgen) van dit maatschappelijk onwenselijk gedrag niet willen vergoeden. Verzekeraars zullen bij de toepassing van de opzetclausule van een geval tot geval een zorgvuldige afweging moeten blijven maken.

Begin volgend jaar
De clausule wordt de komende weken afgerond. Begin volgend jaar wordt de definitieve versie naar verzekeraars en marktpartijen als adviesclausule gecommuniceerd en wordt de clausule openbaar gemaakt. Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten zelf besluiten of ze de nieuwe opzetclausule in hun polisvoorwaarden verwerken.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 29-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: