VNAB marktdiner 2019: Young InSurance wint VNAB Award

Op donderdagavond 7 november 2019 vond het VNAB marktdiner plaats in Grand Hotel Huis ter Duin. Meer dan 300 professionals uit de top van de zakelijke verzekeringsmarkt namen deel aan het traditionele galadiner dat al voor de 16e keer georganiseerd werd. Er werd deze avond volop genetwerkt, gelachen en genoten.

Na een spectaculaire openingsact met LED-trommels opende Wim Span, Uitvoerend Bestuurder van de VNAB, de avond en blikte hij terug op het afgelopen jaar. Hij concludeerde dat het goed gaat met de VNAB en dat de vereniging er sterk voor staat:

  • De VNAB is financieel op orde en heeft het afgelopen jaar de nodige nieuwe leden mogen verwelkomen;
  • Er is een professionalisering doorgevoerd op het gebied van governance;
  • Er zijn drie cruciale ICT-systemen operationeel die de markt ondersteunen: e-ABS, Sanctiepl@tform en iDOSpl@tform
  • Daarnaast zijn er nog meer interessante initiatieven welke tijdens de komende Algemene Ledenvergadering, op 9 december, gepresenteerd zullen worden.

Ook benoemde Wim Span de uitdagende situatie waarin de markt verkeert, de harde markt. En stelde hij dat er op dit moment veel gevraagd wordt van verzekeraars en makelaars om voor klanten tot passende oplossingen te komen. Tijdens deze avond was er volop gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.


Student van het Jaar Award
Ook dit jaar werd de Student van het Jaar Award uitgereikt door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA). Focko Dorhout Mees, voorzitter van de stichting, overhandigde de award en bijbehorende cheque aan Rik Steentjes. Die kreeg hij op grond van zijn afstudeerscriptie “De zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon ten aanzien van dekkingsgarantieclausules in polissen van zakelijke schadeverzekeringen” voor de Master Verzekeringskunde/Insurance Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Managementsamenvatting scriptie Student van het Jaar


Speech Mathijs Bouman - Harde markt
Tijdens het diner sprak Mathijs Bouman over de huidige harde markt. Hij begon zijn speech met een verhaal over een Amerikaanse dame die de verzekering goed wist op te lichten, om vervolgens stil te staan bij de oorzaken en gevolgen van moral hazard. Daarna benoemde hij drie volgens hem belangrijke knoppen om de huidige harde markt aan te pakken:

  • Premies: deze moeten als het nodig is gewoon omhoog!
  • Kosten: maak meer gebruik van alle efficiencywinsten die automatisering biedt. In de grootzakelijke financiële dienstverlening valt in het algemeen nog veel te verbeteren waardoor kosten kunnen worden verlaagd.
  • Schadelast: pak het gedrag van verzekerden aan, zet sterk in op preventie en verminder de moral hazard.

Ook noemde Mathijs een winnende strategie voor moral hazard: tit-for-tat. Ga er in eerste instantie vanuit dat iedereen te vertrouwen is, maar controleer continu of dat echt zo is. Zo niet, bestraf dit dan direct. Toont iemand berouw, vergeef direct en ga weer uit van vertrouwen. Onverzekerbare risico's bestaan niet in de perfecte tit-for-tat-wereld.


Young InSurance wint VNAB Award
Traditiegetrouw wordt ieder jaar tijdens het marktdiner de VNAB Award toegekend aan iemand die gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage aan de coassurantiemarkt heeft geleverd. Dit jaar werd deze Award voor het eerst uitgereikt aan een initiatief. De bestuursleden van Young InSurance, opgericht in 2009 door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters, ontvingen van VNAB Bestuurslid Marc van Nuland de VNAB Award. Young InSurance, dat dit jaar haar tienjarig jubileum viert, heeft als doel het bij elkaar brengen van young professionals binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt en doet dit via een actieve LinkedIn-community met ruim 2300 leden. Voor deze leden organiseert Young InSurance verschillende events, van sportdagen tot verzekeringstechnische lezingen en alles daar tussenin. Bekende events op het jaarlijkse programma zijn het Assurantie Hockey Toernooi, het gala en de buitenlandreis. Daarnaast onderhouden zij een nauwe samenwerking met de VNAB en zijn zij een actieve gebruiker van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. 

Klik hier voor alle foto's van het VNAB marktdiner.
 

Geplaatst op 12-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: