Drie op de tien onverzekerde zzp’ers laat afsluiten AOV afhangen van zzp-wet

Bijna negen op de tien Nederlandse zelfstandigen - 87 procent - heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Het gros van de ondervraagden die geen AOV heeft afgesloten (55%) vindt het te duur en 30% geeft aan het niet nodig te vinden. Dat blijkt uit onderzoek* van Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos.

Aangezien zelfstandig ondernemers niet bij de overheid kunnen aankloppen voor financiële steun in geval van arbeidsongeschiktheid en dus zelf verantwoordelijk zijn voor een financieel vangnet, is de grote hoeveelheid onverzekerden opmerkelijk. In het huidige principe-pensioenakkoord stelt het kabinet voor om de AOV te verplichten voor zzp’ers. Dit wordt echter niet enthousiast ontvangen; slechts een kwart (25%) van de zzp’ers staat hier positief tegenover, blijkt uit het onderzoek.
 

Nieuwe zzp-wet
Het principeakkoord is nog niet uitgewerkt in regelgeving; naar verwachting zal er begin 2020 een gedetailleerd voorstel zijn. Ook aan een nieuwe zzp-wet wordt gewerkt, die de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA) moet vervangen. Deze nieuwe wet zou er eerst per 1 januari 2020 komen, maar dat is nu verschoven naar 1 januari 2021. Momenteel ligt er nog geen wetsvoorstel. Drie op de tien onverzekerde zzp’ers (30%) geeft aan dat zij de AOV waarschijnlijk pas zullen afsluiten als de zzp-wet duidelijk is.

Van de zzp’ers die wél een AOV hebben afgesloten, geeft een grote meerderheid (82%) hiervoor het feit dat arbeidsongeschiktheid iedereen kan overkomen als reden. Bijna een derde van de verzekerde respondenten (32%) heeft een AOV afgesloten omdat ze niemand hebben om op terug te vallen. Een klein kwart (23%) gaf als reden aan dat de premie fiscaal aftrekbaar is: iets wat niet alle zelfstandigen weten.
 

Kennis
“Als zelfstandige kun je het je eigenlijk niet permitteren om geen vangnet paraat te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid”, aldus Bram Overbeek, manager Products & Markets Leven bij Allianz. “Als kennispartner en verzekeraar wil Allianz zzp’ers op de mogelijkheden attenderen en niet alleen op de risico’s. Ondernemers moeten zich onbekommerd kunnen bezighouden met het runnen van een eigen bedrijf. Door op alle gezondheidsscenario’s berekend te zijn, kunnen ze zich focussen op waar het echt om draait: ondernemen.”
 

*Onderzoek uitgevoerd in oktober 2019, onder 745 respondenten (ZZP’ers en MKB’ers) door Ipsos.

Geplaatst op 10-12-2019


Share on: