Twintiger is één op de vijf cliënten van Slachtofferhulp Nederland

Op 12 december heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het aantal cliënten dat Slachtofferhulp Nederland in 2018 heeft geholpen gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat ruim één op de vijf cliënten van Slachtofferhulp Nederland twintiger is en dat de meeste slachtoffers worden geholpen naar aanleiding van een gewelds- of vermogensdelict.

Gewelds- of vermogensdelict
Slachtofferhulp Nederland heeft in 2018 met bijna 172 duizend Nederlanders contact gehad naar aanleiding van een delict of een verkeersongeval*. Bijna 75% van alle personen die bij Slachtofferhulp Nederland werden aangemeld, was slachtoffer van een gewelds- of vermogensdelict. Daarnaast kregen meer dan 26.000 slachtoffers (circa 15%) hulp na een verkeersongeval, en nog eens 4% kwam bij Slachtofferhulp Nederland terecht als gevolg van zedendelicten.


Type cliënt
Van de hulp die Slachtofferhulp Nederland in 2018 heeft aangeboden werd het grootste deel (96%) gegeven aan slachtoffers van delicten en ongevallen. Daarnaast helpt Slachtofferhulp Nederland ook betrokkenen zoals vrienden of familieleden van het slachtoffer, omstanders, getuigen en nabestaanden.


Twintigers hebben vaakst contact
Van alle leeftijdscategorieën hadden twintigers het meest contact met Slachtofferhulp Nederland. In 2018 was één op de vijf cliënten van Slachtofferhulp tussen de 20 en 30 jaar. Zij werden vooral geholpen naar aanleiding van geweldsincidenten of zedenmisdrijven. Ouderen vanaf 50 jaar kwamen juist in contact met Slachtofferhulp vanwege vermogensdelicten, en tieners waren relatief vaak cliënt in verband met zedenmisdrijven.


Mannen vaker cliënt
De meeste cliënten van Slachtofferhulp Nederland waren mannen (54%). Mannen werden voornamelijk geholpen na verkeersongevallen en vermogens – en geweldsdelicten. Alleen bij de zedenmisdrijven waren vrouwen vaker cliënt: van de zedenmisdrijven is 87 procent van de slachtoffers, die in contact met Slachtofferhulp is geweest een vrouw.


Hulp voor ieder slachtoffer
Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Hoe groot of klein het leed of de schade ook is. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en helpt met schadevergoedingen. Daarnaast faciliteert Slachtofferhulp Nederland online en offline lotgenotengroepen, waar mensen hun verhaal kunnen delen en steun bij elkaar kunnen vinden.

 

* Het CBS ontvangt de gegevens uit het registratiesysteem van Slachtofferhulp Nederland, maar telt registraties met onvolledige persoonskenmerken zoals geboortedatum, geslacht of woonadres niet mee. Ook slachtoffers die meermaals slachtoffer worden, worden door het CBS maar als één registratie meegeteld.

 

Bron: StatLine - Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd
Geplaatst op 13-12-2019


Share on: