VNAB start pilot marktbreed traineeship

Vanwege de behoefte aan nieuwe young professionals in onze markt, is de VNAB samen met een werkgroep bestaande uit leden en partners aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een marktbreed traineeship. Een traineeship dat voorziet in de behoefte aan een nieuwe generatie met marktbrede kennis die snel volwaardige professionals worden.

Het is geen bedrijfsspecifiek programma, maar een ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling, kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakels in de keten. 

Gedurende een jaar werken trainees, in willekeurige volgorde, vijf maanden bij een verzekeraar, vijf maanden bij een makelaar en twee maanden bij een expertisebureau. Daarnaast volgen de trainees een uitgebreid opleidings- en netwerkprogramma. In september 2020 zal er een pilotgroep van minimaal vijf trainees van start gaan.

Heeft uw organisatie interesse om deel te nemen aan het traineeship? Neem dan contact op met Martine Laarman.
(m.laarman@vnab.nl of 010 253 20 08).
Geplaatst op 06-12-2019


Share on: