Digitale Opsporing uit Horst behaalt ISO 27001 certificering Informatiebeveiliging

Op vrijdagmiddag 10 januari 2020 ontving Paul de Vlieger, directeur van Digitale Opsporing, uit handen van Gert Jan van Bruchem van certificeringsinstantie Kiwa, het officiële ISO 27001 certificaat. Deze internationaal erkende ISO norm is gericht op de beveiliging van informatie en data en is een uitstekend hulpmiddel bij het beheer van zowel de eigen informatie, als die van anderen.

Digitale Opsporing BV is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier digitaal forensisch recherchebureau (POB 1182) en cyber security specialist. Paul de Vlieger, algemeen directeur: “Een particulier recherchebureau verwerkt veel persoonlijke gegevens en sinds de invoering van de AVG heeft de bescherming van persoonsgegevens een nog hogere prioriteit gekregen. Klanten, medewerkers en leveranciers willen zeker weten dat hun gegevens veilig zijn. Met een ISO 27001 certificering tonen wij aan dat we ons informatiemanagement en onze rechercheonderzoeken op een gedegen manier aanpakken en daarmee een betrouwbare partner zijn.”
 
Continu proces
Een jaar geleden is Digitale Opsporing, onder aanvoering van directie en CISO, gestart met de voorbereidingen voor het ISO 27001 traject. Met behulp van softwareoplossing CyberManager hebben we stap voor stap alle zaken rondom informatiebeveiliging inzichtelijk en integraal benaderbaar gekregen. Op 11 december 2019 is Digitale Opsporing, na een uitvoerige audit, als een van de weinige particuliere onderzoeksbureaus in Nederland officieel gecertificeerd.

Bij het behalen van de certificering stopt het proces uiteraard niet. Informatiebeveiliging heeft in de huidige tijd een van de hoogste prioriteiten en verdient voortdurende aandacht. De markt waarin Digitale Opsporing opereert is daarnaast aan veel veranderingen onderhevig. Deze veranderingen worden in een continu proces in ons informatiemanagementsysteem (ISMS) vewerkt.
Het ISO 27001 certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds worden er echter ieder jaar audits uitgevoerd om te checken of nog aan alle eisen wordt voldaan.
Geplaatst op 13-01-2020


Share on: