Registermakelaars en Registeradviseurs gaan samen

Met ingang van 1 januari zijn de registers van Makelaars in Assurantiën (RMiA) en Adviseurs in Assurantiën (RAiA) samengevoegd tot één nieuw register, het RMiA. De besturen van beide regelingen willen hiermee het kennisniveau van zowel makelaars als adviseurs in assurantiën verder verhogen.

De besturen willen dat het nieuwe register aantrekkelijker wordt voor nieuwe leden die zich verder willen ontwikkelen dan het wettelijk minimum van de Wft. De nieuwe erkenningsregeling is onderdeel van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) en telt ruim 500 leden.

Wilco de Haan, voorzitter van het RMiA: “Het nieuwe register wil een plaats zijn waar makelaars én adviseurs samenkomen om zichzelf te ontwikkelen. Beide erkenningsregelingen hadden natuurlijk al veel onderwerpen met elkaar gemeen. Zo willen zij het verzekeringsadvies aan ondernemers op een hoog niveau brengen en houden. Dit deden we beiden met het vaststellen van persoonlijke en inhoudelijke criteria waaraan de makelaars en adviseurs moeten voldoen. In het nieuwe RMiA valt dit allemaal samen.” Een andere belangrijke reden om te komen tot dit nieuwe register, is dat er sprake is van een steeds groter wordend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als het gaat om zakelijke adviseurs op hbo-niveau die zich richten op generalistisch advies voor (groot)zakelijke klanten.
 
Hoger niveau
De nieuwe erkenningsregeling betekent dat de interne opleidingen op elkaar worden afgestemd. Kees van Steensel, voorzitter van het RAiA: “De bestuurders van beide registers begrijpen heel goed dat er best wat gevoeligheden zijn die de samenvoeging met zich meebrengt. Leden hechten waarde aan de titel waar zij vaak lang en hard voor hebben gestudeerd. Daarom gaat die titel niet verdwijnen. We gaan alleen het niveau over de gehele breedte verder verhogen. De verwarring over het kennisniveau tussen adviseurs en makelaars gaat daarmee op termijn verdwijnen. Daarvoor gaan we onze opleidingen aanpassen, maar we begrijpen heel goed dat het een paar jaar gaat duren eer we zo ver zijn.”
 
Scherpere positionering
Met het ontstaan van het nieuwe register moet het ook voor de (groot)zakelijke markt duidelijker worden wat de erkenningsregeling exact inhoudt. Wilco de Haan: “Uit diverse onderzoeken blijkt steeds weer dat klanten niet goed weten wat de erkenningsregeling inhoudt, laat staan dat zij weten wat de toegevoegde waarde voor hen is. Dat willen we veranderen. Dit biedt kansen om ons scherper te positioneren. Het nieuwe RMiA wordt echt een onderscheidend keurmerk. Daarmee wordt het voor toekomstige leden aantrekkelijker om zich bij de nieuwe regeling aante sluiten.”
 
Bestuur
Omdat de bestuursleden van het RMiA en RAiA graag hun ervaring in willen zetten om de veranderingen in goede banen te leiden, heeft ieder bestuurslid aangegeven een eerste periode zitting te nemen in het nieuwe RMiA-bestuur. Wilco de Haan is vanaf 1 januari bestuursvoorzitter van het nieuwe register. In de komende maanden worden de ruim 500 leden gedetailleerd geïnformeerd over wat dit precies voor hen betekent. Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2023 alle huidige makelaars en adviseurs hetzelfde niveau hebben.
 
 

Geplaatst op 16-01-2020

< VorigeVolgende >


Share on: