'AliExpress-grapje' komt reiziger duur te staan

Een klant van Allianz Global Assistance vordert zijn dekking voor een koffer die is gestolen op de terugweg van zijn reis naar Istanbul. Partijen discussiëren met elkaar over de vraag of sprake is van een zakelijke of een privéreis. De expert heeft wel naar de aard van de reis gevraagd en de man maakte toen een grapje dat de pakketjes van AliExpress dan wel heel duur zouden worden.

Tegenover de expert heeft de man verklaard dat hij in Istanbul was voor een paar afspraken met nieuwe klanten. De klant betwist dit en stelt dat hij een grap heeft gemaakt. De Commissie oordeelt dat Verzekeraar op basis van het expertise-rapport - waarin een ondertekende verklaring is opgenomen - dekking onder de verzekering heeft mogen afwijzen. 

Op de terugreis van Istanbul naar Amsterdam is zijn koffer op de luchthaven van Istanbul gestolen. Consument heeft zonder succes geprobeerd de schade te verhalen op de luchtvaartmaatschappij, Vervolgens heeft Consument een claim ingediend bij Verzekeraar. 
In het rapport staat dat de man aangaf dat hij in de genoemde periode samen met een personeelslid van Turkse afkomst zakelijk naar Istanbul is gegaan voor afspraken met enkele nieuwe klanten (Wish en AliExpress) voor zijn bedrijf. Na deze bespreking was het verblijf tot de terugvlucht privé/recreatief. De man heeft deze verklaring ondertekend. Vervolgens heeft de expert zijn bevindingen, inclusief de ondertekende verklaring, opgenomen in het expertiserapport van 5 juli 2019.

De klant stelt echter dat de Verzekeraar ten onrechte meent dat zijn reis een gedeeltelijk zakelijk karakter had en daarom niet onder de dekking van de verzekering valt. De man vordert de dekking onder de verzekering voor de geleden schade, begroot op € 4.043,55, ten gevolge van de diefstal en excuses van Verzekeraar voor de manier waarop hij door een medewerker te woord is gestaan. 
“Onze reis had op géén enkele wijze te maken met een zakelijke aangelegenheid, hetgeen ook niet tegen de expert is gezegd toen hij deze de zaak kwam opnemen op ons kantooradres in het bijzijn van een collega. De expert heeft dit wel gevraagd, maar dit is door mij ontkracht, door op een grappige manier te stellen dat de pakketjes van AliExpress dan wel heel duur zouden worden, om deze naar Istanbul te transporteren.

De man geeft nog aan dat hij tijdens het schadeafwikkelingtraject telefonisch contact heeft gehad met een schadebehandelaar van Verzekeraar om zijn standpunt toe te lichten en eventuele verwarring weg te nemen. De schadebehandelaar stond niet open voor zijn argumenten en gaf aan dat de klant een opschepper was en dat zijn getuigen onbetrouwbaar waren. 
Uit de stukken volgt dat Verzekeraar tijdens de schriftelijke procedure bij Kifid excuses heeft gemaakt voor de manier waarop de consument te woord is gestaan door een van zijn schadebehandelaars. De Commissie zal dit klachtonderdeel niet behandelen nu Verzekeraar hiervoor excuses heeft aangeboden. 

De vraag die de Commissie nog moet beantwoorden is of Verzekeraar dekking onder de verzekering moet verlenen voor de gestolen koffer van Consument. Op grond van de verklaring van Consument aan de expert is de Commissie van oordeel dat Verzekeraar heeft mogen concluderen dat de reis een zakelijk karakter heeft en dat Verzekeraar daarom geen dekking hoeft te verlenen. 

Lees hier de volledige uitspraak
 
Geplaatst op 26-05-2020


Share on: