a.s.r. ziet geen noodzaak doelstelling bij te stellen

a.s.r. publiceerde vandaag de cijfers van Q1 en is over het algemeen tevreden met de resultaten over het eerste kwartaal, waarop de gevolgen van de COVID-19 crisis slechts een beperkte invloed hadden. Op basis van de huidige inzichten is er geen noodzaak om de doelstelling voor de middellange termijn (2021) voor de organische kapitaalgeneratie bij te stellen.

Jos Baeten (CEO): "In deze uitzonderlijke tijden is het welzijn van onze klanten en werknemers, hun partners en gezinnen onze belangrijkste zorg. Als toonaangevende Nederlandse verzekeraar is a.s.r. er in deze uitdagende periode alles aan gelegen haar klanten te helpen en om alles in het werk te stellen om de COVID-19-crisis in Nederland te boven te komen. Zo helpen wij bijvoorbeeld klanten die door de crisis om een tijdelijke pauze van de betaling van premies, hypotheek en huur hebben gevraagd. Dit heeft invloed op onze omzet. Niettemin zijn wij van mening dat wij hiermee juist handelen, onze klanten kunnen behouden en de klanttevredenheid kunnen verhogen. We zijn probleemloos overgestapt op volledig thuiswerken en we zijn zeer verheugd om te zien dat al onze bedrijfsonderdelen hun diensten aan onze klanten ongestoord blijven leveren.

Wij vinden het belangrijk om aandeelhouders en andere belanghebbenden goed te informeren over onze financiële resultaten en, voor zover mogelijk, over de mogelijke verdere gevolgen van de COVID-19 crisis. Daarom hebben we besloten om deze tussentijdse update te geven over het eerste kwartaal van 2020.

Over het algemeen zijn wij tevreden met de resultaten over het eerste kwartaal, waarop de gevolgen van de COVID-19-crisis slechts een beperkte invloed hadden. Wij verwachten een verdere negatieve invloed voor de rest van het jaar, maar het is nog te vroeg om een realistische en betrouwbare inschatting te maken van de uiteindelijke impact van de COVID-19 crisis op onze financiële resultaten. Dit hangt af van een aantal factoren, waaronder de mate en duur van het effect op onze business en de impact op de wereldwijde economie en financiële markten.

Op basis van de huidige kennis en inzichten verwachten wij dat de COVID-19-crisis zowel een positieve als een negatieve impact zal hebben op onze activiteiten en financiële resultaten. In het segment Leven denken wij dat de verzekeringsrisico’s bij Pensioenen, Individueel Leven en Uitvaart per saldo meer langlevenrisico bevatten. Over het geheel genomen verwachten we dat de negatieve impact vanwege sterfte voor Individueel leven en Uitvaart wordt gecompenseerd door de baten bij Pensioenen. Het Levensegment vertegenwoordigt het grootste deel van de beleggingsportefeuille en we verwachten dat dit het segment is waar de daling van de financiële markten gevolgen zal hebben. Vooral als gevolg van afwaarderingen en herwaarderingen, maar ook als gevolg van lagere directe beleggingsopbrengsten.

In het segment Schade zien we bij de verschillende productlijnen een tegenovergesteld beeld en soms binnen de productlijnen compenserende bewegingen. AOV lijkt de productlijn te zijn waarvoor de lockdown en social distancing de meest directe impact hebben. Aan het begin van de lockdown zagen we een toename in het aantal claims en pas recentelijk laat de grafiek hierin een afname zien. Deze claims kunnen niet goed beoordeeld worden gegeven het feit dat de regels voor social distancing dit bemoeilijken en reïntegratieprogramma’s vertraging oplopen. Bij de Zorgactiviteiten verwachten we hogere COVID-19-gerelateerde claims in verband met ziekenhuisopnames van onze klanten. Dit wordt deels gecompenseerd door minder claims voor reguliere medische behandelingen. Wij denken echter dat dit weer naar de normale situatie zal terugkeren en dat er een inhaalslag komt voor reguliere behandelingen. Bij P&C heeft de claimsratio geprofiteerd van bijvoorbeeld het tijdelijke effect van minder schades doordat door de lockdown het dagelijkse woon-werkverkeer sterk is gereduceerd. Bij reisverzekeringen zien we iets meer claims, met name vanwege de annuleringsverzekeringen voor vakanties, voor die klanten die deze optionele, aanvullende dekking hebben gekozen. Onze fee-genererende vermogensbeheeractiviteiten kunnen invloed ondervinden van marktbewegingen die de fees van vermogensbeheer voor derden kunnen aantasten.

Wij zijn verheugd over de groei van de bruto geschreven premies in het eerste kwartaal, die met 18% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de groei in zowel het segment Schade als het segment Leven. De 7,6% autonome groei in P&C en AOV samen overtreft de doelstelling van 3-5% voor de middellange termijn. Als gevolg van COVID-19 verwachten we dat deze groei in de rest van dit jaar zal afvlakken.

Onze beleggingsportefeuille is van hoge kwaliteit en bestaat voornamelijk uit staatsobligaties met een gemiddelde kredietbeoordeling van AAA/AA en de bedrijfs- en financials obligatieportefeuille met een gemiddelde kredietbeoordeling van A-. Wij beheren de kredietportefeuille op een actieve wijze om het risico op wanbetaling en afwaarderingen te minimaliseren. Door ons strenge ESG-beleid is onze positie in de Olie & Gas-sector zeer beperkt. Onze positie in andere sectoren waarop COVID-19 een grote impact laat zien, zoals Leisure, Reizen en Transport, is eveneens zeer beperkt. Qua gevoeligheid voor een potentiële migratie van de kredietwaardigheid: als 20% van de gehele portefeuille met bedrijfsobligaties en financials met een complete letter (3 notches) afgewaardeerd zou worden, zou dit resulteren in een impact van ongeveer -5%-punt op onze Solvency II ratio, op basis van het vereiste kapitaal voor de spread.

Onze vastgoedportefeuille is gericht op kwalitatief hoogwaardige winkels, kantoren en woningen. Ons winkelfonds hanteert strenge beleggingscriteria, waardoor het in feite alleen kan beleggen in minder dan 10% van de Nederlandse winkelvastgoedmarkt. Winkelstraten worden enkel geselecteerd in de grote steden en regionale winkelcentra met een sterke focus op supermarkten en levensmiddelen. De vastgoedportefeuille bestaat voor ongeveer 1,6 miljard euro uit landelijk vastgoed, wat over het algemeen een relatief stabiele belegging is. Onze hypotheekportefeuille is goed beschermd, want 40% is NHG (d.w.z. met overheidsgarantie) en de gemiddelde verhouding van de lening ten opzichte van de waarde (‘loan-to-value’) is 74%. Uiteraard kunnen wij ook te maken krijgen met faillissementen en herwaarderingen in de beleggingsportefeuille, bijvoorbeeld in vastgoedbeleggingen, maar wij voelen ons comfortabel met de samenstelling en de kwaliteit van onze beleggingsportefeuille.

Gezien deze effecten op de activiteiten verwachten we een negatief effect op het operationeel resultaat dit jaar. Onze eerdere verwachting voor 2020 was dat het moeilijk zou zijn om de recordresultaten van 2019 te evenaren. Hoewel het onzeker blijft, denken we op dit moment dat het operationeel resultaat voor dit jaar dichter bij het resultaat van 2018 zal komen te liggen. Tegelijkertijd houdt onze organische kapitaalgeneratie goed stand. Op basis van de huidige kennis is het op dit moment niet nodig om onze middellangetermijndoelstelling van € 500 miljoen voor 2021 te wijzigen.

We blijven ons bedrijf runnen met een sterke balans om de belangen van de polishouders te beschermen en om ons vermogen om dividend uit te kunnen keren veilig te stellen. Onze Solvency II-ratio is sinds FY 2019 solide gebleven, met een stijging tot ongeveer 235% aan het einde van het eerste kwartaal. In april is de Solvency II ratio vooral door de daling van de Volatility Adjustment van EIOPA licht afgenomen. Het blijft onze intentie om de rest van het dividend over 2019 uit te betalen en het programma voor de inkoop van eigen aandelen in de tweede helft van 2020 te hervatten, in overeenstemming met ons bestaande dividendbeleid en voor zover passend gezien de ontwikkelingen van COVID-19."

Geplaatst op 20-05-2020


Share on: