Corona-clausule bij overdracht portefeuilles in opkomst

Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles, signaleert dat steeds meer kopers een 'corona-clausule' in de overeenkomst willen opnemen. Deze clausule anticipeert op een eventuele stijging van het aantal faillissementen van zakelijke relaties in de komende tijd.

Coronaclausule
“Alle gezaghebbende monetaire instellingen spreken de verwachting uit dat er in de tweede helft van 2020 een zware economische terugval zal plaatsvinden,” aldus Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles. “Worden deze verwachtingen werkelijkheid, dan zal dat leiden tot een verhoogd aantal faillissementen in de bedrijfsmatige sfeer. Dit nog even los van het stijgend aantal faillissementen dat we nu al zien onder ZZP’ers en bedrijven waar sinds midden maart de inkomsten al sterk onder druk zijn komen te staan.”
 
Wij zien sindskort dat kopers van assurantieportefeuilles speciale ‘coronaclausules’ als onderdeel van het contract willen zien. Kort gezegd komt het er bij deze clausules op neer dat, als een bedrijf als gevolg van het coronavirus of de economische crisis die daarop volgt binnen een vooraf vastgestelde periode na overdracht failliet gaat, de betreffende klant geacht wordt niet te zijn overdragen en er dus een correctie op de koopprijs plaatsvindt.”
 
Vraag is nog steeds groter dan aanbod
“Ik begrijp de zorgen van de kopers die deze clausule willen hanteren,” aldus Willem Haasnoot. “Je moet echter oppassen voor discussies over de vraag of het faillissement echt het gevolg was van het coronavirus of dat andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag lagen. Ook vind ik dat voor de verkoper de periode, waarin de werkelijke verkoopprijs de facto niet vaststaat, niet te lang moet zijn. Bij een termijn langer dan zes maanden voor de werking van deze coronaclausule zal ik in de meeste gevallen de verkoper negatief adviseren."
Geplaatst op 19-05-2020


Share on: