Corona-thuiswerkonderzoek bij werknemers door Nationale-Nederlanden en Crunchr

Werknemers maken zich zorgen over het fit en vitaal blijven, millennials missen de sociale interactie en maatwerk op het gebied van thuiswerken werpt voor iedere werknemer zijn vruchten af.

Dit zijn drie conclusies uit een recent breed onderzoek van Nationale-Nederlanden en HR Tech scale-up Crunchr. Het corona-thuiswerkonderzoek geeft aan welke ondersteuning werknemers op dit moment wensen en hoe werkgevers kunnen zorgen dat hun werknemers betrokken en productief blijven.

Oplossingen op maat geven betere betrokkenheid en productiviteit
Vanwege de risico’s van het coronavirus werkt Nederland sinds medio maart zoveel mogelijk thuis. Een eventuele verruiming van de maatregelen wordt over een langere periode bepaald. Nationale-Nederlanden en Crunchr zijn om deze reden een onderzoek begonnen naar mogelijkheden voor werkgevers om het thuiswerken zo goed mogelijk te ondersteunen. Hoewel werknemers in groten getale erg tevreden zijn over de mogelijkheden van thuiswerken en zich daarin goed gesteund voelen door hun werkgever, komen uit het onderzoek zestien maatregelen naar voren. Door deze toe te passen, kunnen thuiswerkers geholpen worden productief en betrokken te blijven. Meer dan 600 thuiswerkers geven in het onderzoek aan wat zij belangrijk vinden, waarna de onderzoekers met behulp van kunstmatige intelligentie patronen hebben ontdekt en voorspellingen hebben gedaan over het rendement van de maatregelen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

  • De behoefte aan maatregelen verschilt sterk per thuiswerker. Zo is ‘fit blijven’ voor een kwart  (25,2%) van de deelnemers erg belangrijk en tegelijkertijd voor bijna zestien procent (15,9%) totaal onbelangrijk.
  • Kunstmatige intelligentie laat zien dat eenzelfde aanbod voor iedereen (one-size-fits-all) matig werkt. Werkgevers met een doordacht gedifferentieerde aanpak creëren een gemiddeld 20% hoger effect van betrokkenheid bij hun werknemers.
  • Millennials (27,6% van de respondenten) zeggen ‘sociale interactie’ te missen en vinden dat thuiswerken een stevig effect heeft op de mentale gezondheid.
  • De groep werknemers van 55+ (18% van de respondenten) heeft juist behoefte aan ‘technische ondersteuning’ tijdens het thuiswerken, zoals hulp bij videovergaderingen of een goede inrichting van de werkplek (zoals met een extra computerscherm). Ze vinden vertrouwen en aandacht vanuit de werkgever erg belangrijk.
  • Werknemers met kinderen (50% van respondenten) zeggen gebaat te zijn met flexibele werktijden. Daarnaast geeft deze groep aan vooral focus nodig te hebben in het werk dat ze op dit moment uitvoeren. Deze groep hecht minder zwaar aan de verminderde sociale interactie.

Wat is de status van het onderzoek?
Het onderzoek loopt door. Op dit moment hebben ruim 600 thuiswerkers aan het onderzoek deelgenomen. Het initiatief is gestart door Nationale-Nederlanden en HR Tech scale-up Crunchr. Inmiddels hebben adviesbureau Focus Orange en werkgeversorganisatie AWVN zich ook aangesloten. De laatste zal het onderzoek volgende week ook onder haar leden uitzetten. In samenwerking met Crunchr maakt Nationale-Nederlanden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van workforce analytics (personeelszaken) beschikbaar voor ondernemers in het MKB/ mid-corporate segment.

Wat is er uniek aan dit onderzoek?
Het onderzoek is opgezet als een spel waarin deelnemers verschillende maatregelen moeten rangschikken in de zogeheten voorkeursdiamant. Ze moeten keuzes maken over wat hun echt helpt. Dit is anders dan de klassieke onderzoeken. Deze vragen erom elke maatregel afzonderlijk te beoordelen, zoals bijvoorbeeld: ‘helpen flexibele werktijden?’. Door het element van rangschikken centraal te stellen wordt de kwaliteit van de antwoorden beter. Naast betere dataverzameling, is ook de data-analyse uniek. Er wordt minder gekeken naar gemiddelden omdat deze veelal minder zeggen. Er wordt veel gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om groepsmaatregelen te ontwerpen die tot een hoger rendement leiden. Deze methode zetten Nationale-Nederlanden en Crunchr in het vakgebied van Human Resources (personeelszaken) structureel in en staat ook bekend als Workforce Analytics.

Geplaatst op 01-05-2020


Share on: