De Vereende kijkt terug op goed 2019

De Vereende heeft over 2019 een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting behaald van 0,9 miljoen euro. Het solvabiliteitspercentage is na 2 jaar weer boven de gewenste interne norm van 150% uitgekomen, namelijk op 151%. Belangrijke mijlpaal was de oplevering van DECA2, een groot IT-project dat de Vereende in staat stelt steeds efficiënter en meer digitaal te werken en toch maatwerk te blijven leveren.

Ingrid Visscher en Harmen Ettema, beiden directieleden van de Vereende, schrijven in het jaarverslag: “Wij kijken tevreden terug op 2019. In de vooruitblik van het vorige jaarverslag gaven wij al aan dat wij voor een lastige balanceeract stonden. De mooie scores op het gebied van klanttevredenheid en de sterk stijgende omzet in combinatie met de gerealiseerde financiële ratio’s bevestigen ons gevoel dat we door moeten op de ingeslagen weg.”

Taxiverzekeringen
Het premievolume van de verzekeringsportefeuille nam fors toe met 27% tot 45,5 miljoen euro. Met name de grote stijging van het aandeel taxiverzekeringen is opvallend. Onder andere door de hoge schadefrequentie en -last van taxi’s zijn veel verzekeraars de afgelopen jaren gestopt met het verzekeren ervan. Daarom vragen meer bezitters van taxi’s bij de Vereende een verzekering aan. Als vangnetverzekeraar wil de Vereende ook voor deze groep een oplossing bieden. Inmiddels is het marktaandeel opgelopen van minder dan 1% in 2017 naar ongeveer 17% eind 2019. 
 
Maar ook de Vereende kampt met de stijgende schadelast van taxi’s. De schadelast is vooral hoog in de grote steden; in het bijzonder in Amsterdam. Maar liefst 50% van de gemelde taxi-ongevallen in 2019 vond plaats in onze hoofdstad.

De rol van de Vereende
De Vereende wil zich vanuit haar rol als vangnetverzekeraar inzetten om de risico’s te verbeteren zodat de reguliere markt deze risico weer wil verzekeren. Daarom is de Vereende samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een traject gestart om te kijken hoe de schades verminderd kunnen worden. Hiervoor heeft de Vereende gesproken met diverse marktpartijen, taxicentrales en assurantieadviseurs met veel taxiondernemingen als klanten. Deze onderschrijven de noodzaak om het aantal schades te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Oproep tot gebruik dashcams
Uit deze gesprekken kwam ook naar voren dat het gebruik van dashcams een positief effect heeft op het aantal schades en het rijgedrag. Daarom roept de Vereende alle eigenaars van taxi’s op om goede dashcams in de taxi’s te plaatsen en te gebruiken. Wanneer er beelden van voor én achter beschikbaar zijn, is bij een schade waaraan de taxichauffeur geen schuld heeft, de kans groter dat zijn of haar onschuld aangetoond kan worden. Dan heeft de chauffeur geen terugval in schadevrije jaren en hoeft hij of zij geen eigen risico te betalen. 
 
 
Geplaatst op 14-05-2020


Share on: