Financieel adviseur potentieel aanjager duurzaamheidsmaatregelen

Financieel adviseurs lijken bij uitstek de beste uitgangspositie te hebben om consumenten te adviseren op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. De sector opereert echter nog gefragmenteerd en heeft te maken met tegenstrijdig overheidsbeleid.

Betere samenwerking en kennisuitwisselingen kunnen leiden tot versnelling van maatregelen die consumenten nemen op het gebied van duurzaamheid. Maar ze kunnen ook de continuïteit van de kantoren van financieel dienstverleners versterken.

Interviews
Bureau DFO heeft, daartoe in staat gesteld door verzekeringsmaatschappij ANSVAR, gesprekken gevoerd met financieel adviseurs over hun visie en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De resultaten van deze interviews zijn gebundeld in een verslag. Dit verslag is voor iedereen zonder kosten te downloaden op https://www.dfobv.nl/product/rapport-duurzaamheid/
 
Draagvlak bij consumenten
Adviseurs geven aan dat er bij consumenten een breed draagvlak is om het onderwerp duurzaamheid bespreekbaar te maken. Het onderwerp wordt maatschappelijk relevant gevonden en er zijn relatief weinig consumenten die, wanneer de adviseur dit onderwerp aanroert, aangeven dat het hen niet interesseert.
 
Primair beleggen en hypothecair krediet
Op dit moment speelt het onderwerp duurzaamheid in gesprekken van financieel adviseurs met consumenten een primaire rol als het gaat over vermogensopbouwproducten en hypothecair krediet. Het onderwerp speelt in mindere mate een rol bij bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Op dit moment is er nog weinig sprake van uitwisseling van ervaringen en inzichten op het gebied van duurzaamheid tussen de verschillende financiële sectoren.

Belemmeringen
Er zijn meerdere belemmeringen die in de praktijk de daadwerkelijke invoering van duurzaamheidsmaatregelen vertragen. Aan de zijde van de consument is dit vooral onvoldoende inzicht in de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van ondernemers die de gewenste maatregelen ook kunnen implementeren. Aan de zijde van de overheid is er op meerdere gebieden sprake van tegenstrijdig beleid. Ook aan de zijde van de adviseurs zijn er belemmeringen. Die liggen onder meer op het gebied van kennis en het vergoedingsmodel.
 
Positie financieel adviseurs kansrijk
Duurzaamheid zal in de komende jaren een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s worden. Financieel adviseurs lijken bij uitstek een beroepsgroep die binnen deze ontwikkeling in de communicatie naar consumenten een belangrijke rol te kunnen spelen. Veel van de maatregelen die consumenten kunnen nemen, zullen een sterk lokaal karakter hebben, doordat bijvoorbeeld bepaalde maatregelen met meerdere consumenten die dicht bij elkaar wonen samen worden genomen. Of door plaatselijke ondernemers worden uitgevoerd. Juist de financieel adviseur, die vaak een sterke lokale positie heeft, kan hierbij een verbindende rol vervullen.
 
Geplaatst op 09-06-2020


Share on: