Ik ben ervan overtuigd dat we veel leren van deze periode

Ron Verhulsdonck is Country President Benelux bij Chubb. Hij vertelt over de impact van de coronacrisis op de dagelijkse gang van zaken.

Deze pandemie is uitzonderlijk. Niemand van ons heeft eerder zo’n ingrijpende pandemie meegemaakt en de uiteindelijke impact is nog niet goed te overzien. Uiteraard werken ook wij sinds 12 maart volledig vanuit huis. Dit was een grote omschakeling, zeker ook vanwege de omstandigheden: het wegvallen van de sociale contacten, de tijdelijke sluiting van scholen en kinderopvang, het niet meer kunnen bezoeken van ouders in het verpleeghuis. Sommige medewerkers zijn binnen hun familie en/of vriendenkring geconfronteerd met COVID-19 en een enkeling heeft zelfs afscheid moeten nemen van een dierbare. Dat raakt ons allemaal diep. Dit zijn ongewone en stressvolle tijden, in vele opzichten.

Ik vind het dan ook bijzonder hoe productief onze mensen zijn en hoe goed onze dagelijkse operatie verloopt. We slagen erin hetzelfde serviceniveau te blijven bieden. Dat horen we ook terug van tussenpersonen en klanten. We zijn natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat we goede faciliteiten hebben. Zo had iedereen al een WebEx account, wat heel makkelijk werkt, of het nu op je telefoon, iPad of computer is. Dat gebruiken we nu veel meer dan voorheen. Zo heb ik met al mijn direct reports een dagelijkse WebEx call waarin we bespreken wat er speelt en meedenken met elkaar, en zij hebben dat ook weer met hun teamleden. Het zijn over het algemeen korte calls, maar heel waardevol: niet alleen vanuit zakelijk oogpunt, maar ook om met elkaar in contact te blijven. Het is ongelofelijk belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven tijdens de lockdown, of dat nu over het werk of andere zaken gaat. 

Ook met mijn internationale collega’s heb ik veel meer contact. Normaal zie ik de andere country presidents een paar keer per jaar, nu hebben we elke week een call van een half uur. Ik heb mijn collega in Scandinavië nog maar een paar keer in levende lijve ontmoet, maar heb dankzij die calls het gevoel dat ik hem eigenlijk best goed ken. Ook onze externe contacten gaan gewoon door.

We hebben nog steeds frequent afspraken met klanten en makelaars; maar nu online. En ik heb laatst een meeting met het Verbond van Verzekeraars gehad, iets wat vier keer per jaar plaatsvindt. Normaal kost dat ruim een halve dag inclusief reistijd, nu konden we in een call van 1,5 uur de hele agenda bespreken. We kwamen tot de conclusie dat we dit in de toekomst wellicht beter twee keer per jaar in persoon en twee keer per jaar online kunnen gaan doen, zelfs als de coronamaatregelen helemaal opgeheven worden. Er zijn dus zeker positieve kanten aan deze moeilijke tijd. 

Uiteraard zijn er ook uitdagingen. Als je thuiswerkt, ben je soms geneigd om door te gaan en neem je misschien minder tijd om te ontspannen. Daarom beginnen al onze calls altijd met de vraag hoe het met jou gaat en of iedereen in je team gezond is. Dat is en blijft het allerbelangrijkste. De overgang vroeg veel van onze mensen, zeker van bijvoorbeeld operations en customer services: er zijn mensen die voorheen zelden of nooit vanuit huis werkten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een aantal claims-collega’s, die daarnaast nu ook geconfronteerd worden met een hoger aantal claims dan gebruikelijk. Ik ben heel trots op hoe iedereen dat doet. We houden ook rekening met de thuissituatie van mensen: als iemand bijvoorbeeld liever ’s avonds een paar uurtjes werkt in verband met de zorg voor kinderen overdag is dat prima.

Dat ons werk gewoon doorloopt, heeft natuurlijk te maken met de aard van onze bedrijfstak. Er zijn beroepsgroepen, zoals kappers, die hun werk helemaal niet meer konden uitoefenen vanwege de maatregelen. We merken in de gesprekken met onze tussenpersonen en klanten dat er onzekerheid over de toekomst is. Iedereen vraagt zich af wat de uiteindelijke impact op hun sector en organisatie zal zijn. Wij zijn er voor hen en ondersteunen waar mogelijk: juist nu zijn verzekeraars hard nodig. 

Ondanks de zorgen en onzekerheden ben ik ervan overtuigd dat we veel leren van deze periode, waarin we gedwongen anders moeten werken. Het online contact met klanten en makelaars en collega’s in binnen- en buitenland blijkt heel efficiënt te werken. Ik weet zeker dat we hier in de toekomst meer gebruik van zullen maken en minder zullen reizen. Tegelijkertijd kijk ik erg uit naar het moment dat we elkaar weer gewoon in de wandelgangen kunnen spreken, of dat nu op kantoor, tijdens een borrel of op een beurs is. Ook de informele en ongeplande contacten zijn belangrijk en waardevol. Hopelijk kunnen we snel weer op een veilige manier het beste van beide werelden combineren.
Geplaatst op 05-06-2020


Share on: