Resultaten FOCWA Coronameldpunt op 25 juni 2020

Om de belangen van zijn leden tijdens de coronacrisis optimaal te behartigen, monitort FOCWA zoals eerder aangekondigd de effecten van pandemie op de schadeherstelsector. Ondanks het vertrouwen in een goede afloop, ervaren FOCWA-leden nog steeds fors minder werkopdrachten en blijft voor een groot deel de liquiditeitspositie precair.

Goed nieuws: steeds minder bedrijven zijn van plan om personeelsleden te ontslaan als gevolg van de crisis.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij. Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, inventariseert FOCWA de impact van de overheidsmaatregelen op FOCWA-bedrijven via www.focwa.nl/meldpunt-corona. Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te kijken waar mogelijkheden liggen om aanvullende regelingen te treffen voor de schadeherstelsector.

Resultaten op 25 juni 2020
De situatie in de schadeherstelsector lijkt niet verder verslechterd. Dat blijkt alvast uit de resultaten van de FOCWA-monitor. Echter, de uitdagingen voor schadeherstelbedrijven blijven groot. Gemiddeld geeft 81% van de bedrijven aan nog steeds over een minder gevulde orderportefeuille te beschikken. Vooral grotere bedrijven (meer dan 10 FTE) halen dit gemiddelde naar boven. 95% geeft aan minder werkopdrachten te hebben dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het vertrouwen in een goede afloop is daarentegen gegroeid. In de eerste weken van de coronacrisis sprak 78% van de FOCWA-leden haar vertrouwen uit in een goede afloop. Op dit moment meent 88% van de bedrijven dat het wel weer goed zal komen. Let op: dit impliceert ook dat 12% van de schadeherstelbedrijven nog een zeer uitdagende periode voor de boeg heeft! Het aantal bedrijven dat meent personeelsleden te moeten ontslaan naar aanleiding van deze crisis, is gehalveerd ten opzichte van de eerste coronamaand. Waar begin april 18% van de FOCWA-leden dit overwoog, meent nu slechts 9% van de bedrijven dat ze personeel zullen moeten laten afvloeien.

Ondanks de hoop op een goede afloop, blijft de liquiditeitspositie van veel FOCWA-leden precair. Gemiddeld ondervindt 29% (ten opzichte van 36% in de eerste coronamaand) nog steeds grote financiële moeilijkheden, zelfs na interventie van de overheidsmaatregelen. FOCWA blijft daarom hameren op de toevoeging van de schadeherstelsector aan de lijst met getroffen sectoren. Immers, de schadeherstelsector is een kapitaalintensieve sector waarbij de verloren omzet niet terugverdiend kan worden. Niet gereden schades worden per slot van rekening niet gecompenseerd door extra schades.


Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.

 

Geplaatst op 26-06-2020


Share on: