Baken Adviesgroep publiceert Kwartaalrapporten Schade en Inkomen 2020

De economie maakt een fikse coronaschok mee. Het herstel lijkt een ‘Nike-vorm’ te krijgen: een harde daling gevolgd door een langzaam ‘Swoosh’-herstel. Op basis van een analyse van eerdere recessies, schat Baken Adviesgroep in dat een coronarecessie een verlies van het premievolume tot -13% voor de Schademarkt kan betekenen. Voor de Inkomensmarkt ligt het mogelijke volumeverlies op circa -14%.

Directe coronaschok lijkt, geholpen door overheidssteun, goed opgevangen.
De pandemie heeft bij huishoudens en bedrijven voor een ongekende onzekerheid gezorgd op het vlak van gezondheid, inkomen en omzet. Dit resulteerde bij huishoudens in een massaal spaargedrag. Zo ontstond een enorme omzetdaling in vrijwel alle sectoren van de economie. De massale overheidssteun lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de initiële ‘coronaschok’ zich tot op heden (nog) niet heeft vertaald tot grootschalige faillisementen, werkloosheid en verlies van inkomen bij huishoudens.

Directe schok slechts het begin: economisch herstel onzeker en langzaam
De onzekerheid over de uiteindelijke impact op de economie lijkt een langzaam en fragiel herstel te garanderen. Het economisch herstel neemt naar verwachting de vorm van het Nike-logo aan: een harde val naar beneden, gevolgd door een geleidelijke ‘Swoosh’-beweging naar boven. In de anderhalvemetereconomie zal het herstel langzaam gaan. Pas zodra de onzekerheid verdwijnt (bijvoorbeeld door de komst van een vaccin) zal de economie een snellere groei zien.

Inkomensmarkt ziet mogelijk volumeverlies van -14%
De uiteindelijke impact van het ‘Nike-herstel’ op de Inkomensmarkt is op dit moment nog lastig te duiden. Op basis van de laatste jaarverslagen van verzekeraars schatten we dat het premievolume in de Inkomensmarkt in 2019 met +8,9% groeide tot €4,2 miljard. Bij een economische recessie als gevolg van het coronavirus voorzien we een mogelijk volumeverlies in de markt van -14% over de komende vijf jaar. 


Premievolume in de Schademarkt kan tot ruim -13% afnemen
Uit onze recessie-impactanalyse van de Schademarkt blijkt dat het premievolume over de komende vijf jaar tot ruim -13% kan afnemen. Met name de Motor- en Geldverzekeringen-branches worden historisch gezien sterk beïnvloed door een economische schok. Wanneer de pandemie zich vertaalt in een zware economische recessie, zien we mogelijke verliezen in het volume van respectievelijk -18% en -24%.


Altijd hoogte van laatste cijfers met Baken Data-Platform
Als data-adviesbureau merken wij bij onze klanten een groeiende vraag naar een helder overzicht van de meest actuele cijfers op de markt. Met deze vraag als uitgangspunt hebben we onze marktrapporten uitgebreid met ons eigen Data-Platform. Op het platform vindt u actuele cijfers over de totale economie en de sectoren Industrie, Bouwnijverheid, Horeca, Informatie & Communicatie, Vervoer & Opslag en Overheid & Zorg. 


Meer weten?
In onze Markt- en Kwartaalrapporten brengen we de verzekeringsmarkt en Nederlandse economie in kaart. Afnemers van deze rapporten ontvangen nu gratis toegang tot het Data-Platform. Meer weten? Ga naar www.bakenadviesgroep.nl of neem contact op via info@bakenadviesgroep.nl
Geplaatst op 31-07-2020

Volgende >


Share on: