NVGA en Verbond bereiken gezamenlijke VSV voor volmachtkanaal

De NVGA en Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) gepubliceerd. Met de nieuwe gezamenlijke VSV zetten verzekeraars en gevolmachtigden een volgende stap in de verdere modernisering van het volmachtkanaal.

Verzekeraars (en gevolmachtigden) moeten volgens de Groundrules Volmachten hun individuele overeenkomsten binnen drie maanden toetsen aan deze VSV. De nieuwe VSV loopt vanaf nu tot januari 2022.

Het Verbond en de NVGA hebben eerder allebei een eigen VSV voor hun leden gepubliceerd omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden over de vraag wanneer een gevolmachtigde de klantdata (verkregen uit de uitbestedingswerkzaamheden) zou mogen gebruiken en/of delen met een andere verzekeraar.
 
Data voor gevolmachtigde bij impactvolle beloningsverlaging
In de nieuwe voorbeeldovereenkomst staat onder andere dat de gevolmachtigde de data mag delen en gebruiken om op zoek te gaan naar een nieuwe volmachtgevende verzekeraar als de huidige verzekeraar de samenwerking opzegt. De verzekeraar krijgt het beheer over de data van de verzekeringen als de gevolmachtigde de samenwerking opzegt, waarbij de bemiddelaar de klant vanzelfsprekend kan adviseren om zijn verzekering alsnog bij een andere verzekeraar onder te brengen. Verder kan een gevolmachtigde data delen met nieuwe beoogde volmachtgevende verzekeraars als zijn huidige volmachtgever het vaste deel van de volmachtbeloning zodanig verlaagt dat dit als impactvol wordt gezien. De verlaging word als impactvol beschouwd als deze meer dan tien procent over een opeenvolgende periode van drie jaar bedraagt. 
 
Alsnog samen
“Toen we twee jaar geleden zijn gestart om samen met de NVGA het volmachtkanaal te moderniseren, wisten we dat dit een spannend onderdeel ging worden”, aldus Robert van der Schaaf, voorzitter van het platform Volmacht van het Verbond van Verzekeraars. “Ik ben dan ook blij dat we alsnog samen tot een overeenkomst zijn gekomen waar beide partijen tevreden over zijn”. Ook Ron Gardenier, voorzitter van de NVGA, is verheugd dat partijen na een intensief traject weer op één lijn gekomen zijn. “We hebben samen een belangrijke hobbel genomen en kunnen nu weer een volgende stap zetten om de samenwerking tussen gevolmachtigden en verzekeraars verder te verbeteren en uit te bouwen.”
 
Toekomstbestendig volmachtkanaal
Verzekeraars en gevolmachtigden werken samen aan een toekomstbestendig volmachtkanaal. De nieuwe gezamenlijke VSV is daar een onderdeel van. De marktpartijen publiceren sinds dit jaar ook gezamenlijk marktrapportages en zijn ook bezig om de kwaliteit van hun data te verbeteren. Om dat laatste een impuls te geven is in de VSV de deelname aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgenomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van de Leidraad Sanctiewet, Leidraad Klantbelang Centraal en het Fraudespoorboekje Inkomen
 
Documenten
Geplaatst op 01-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: