Oprichting SAR Summer Academy

Voor het eerst in het twintigjarig bestaan van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) start deze zomer de SAR Summer Academy. Gedurende de zomer van 2020 kunnen ook niet-ingeschrevenen deelnemen aan speciale zomerworkshops en masterclasses van de SAR Summer Academy.

De afgelopen periode is gebleken dat er een groeiende behoefte is aan goede praktische opleidingen en workshops. Tijdens de coronaperiode hebben ingeschrevenen al deelgenomen aan diverse online masterclasses en webinars.

Op 28 juli is de eerste bijeenkomst van de SAR Summer Academy gepland. Deze vindt plaats in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Docenten Pieter Jansen, consultant en verbonden aan Strategic Risk Solutions Europe en drs. Raymond Bothof RA, bedrijfsschade-expert Context, trappen af met een zeer praktische en interactieve workshop ‘Bedrijfsschade – verdieping en actuele lessen uit de praktijk’. Zij gaan onder andere in op de ervaringen hoe de wereld ineens anders is geworden door de coronacrisis, wat te verzekeren is in onzekere economische tijden én wat de rol van de adviseur is. De tweede workshop op deze dag met het actuele onderwerp ‘Asbest’ wordt verzorgd door Piet Bosma, jurist en brand- en aansprakelijkheidsexpert. Aan de orde komen onder andere: het beoogde asbestdakenverbod ‘2024’, de consequenties daarvan voor de verzekeringsmarkt en aansprakelijkheid bij asbestcalamiteiten.
 
De inschrijving is gestart voor eenieder die geen registratie heeft bij één van de registers van de SAR, maar wél interesse heeft in actuele onderwerpen uit het aanbod van de RMiA PE-sessies. Kijk op de SAR website voor meer informatie en inschrijvingen. 

Wilco de Haan, voorzitter van het RMiA-register: “In dit jubileumjaar van de SAR gaan we een start maken om via de SAR Summer Academy eenieders vakkennis op een hoger peil te brengen en te houden. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de SAR en de toegevoegde waarde van inschrijving in een van de registers.” De Stichting Assurantie Registratie (SAR) voorziet in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau van de bij haar geregistreerde assurantiemakelaars, assurantieadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Dit vanuit de overtuiging dat het past bij een verdere professionalisering van het verzekeringsvak. De erkenningsregelingen vertegenwoordigen beroepsgroepen met gemeenschappelijke gedragsregels, integriteit, objectiviteit en zorgvuldigheid. 

De ingeschrevenen in het RMiA-register volgen drie PE-sessies per jaar en de ingeschrevenen in de RPA- en RGA-registers volgen minimaal twee masterclasses of workshops. In totaal organiseert de SAR voor haar achterban gemiddeld 200 PE-sessies per jaar. De ingeschrevenen waarderen deze workshops en masterclasses gemiddeld met een 8. Hiermee bereikt de SAR dat het kennisniveau van alle ingeschrevenen aantoonbaar hoger en actueler is dan de huidige wettelijke Wft PE. 
Geplaatst op 16-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: