Rondetafelgesprek verzekeraars en evenementenbranche over pandemierisico

Het Verbond van Verzekeraars en brancheverenging Adfiz zijn samen met evenementverzekeraars, evenementmakers, ministeries, verzekeringsmakelaars- en adviseurs een eerste rondetafelgesprek aangegaan omdat evenementen op dit moment niet of nauwelijks verzekerd kunnen worden tegen het pandemierisico.

Voor de coronacrisis konden evenementmakers zich optioneel verzekeren tegen de gevolgen van een pandemie. Wereldwijd, echter, is dat op dit moment bijna niet mogelijk, terwijl de evenementensector juist nu veel behoefte heeft aan zo’n soort dekking. Evenementmakers kunnen nog wel een evenementverzekering voor andere risico’s afsluiten, maar die zal geen dekking bieden voor de gevolgen van een pandemie.

 

Het risico is echter nog erg groot en als er (weer) een evenementenverbod komt, bijvoorbeeld door een tweede coronagolf, dan moet een verzekeraar aan al zijn verzekerden tegelijkertijd uitkeren. Omdat de pandemie betrekking heeft op ongeveer de hele wereld, is het voor verzekeraars ook niet mogelijk om een deel van het risico te herverzekeren in een ander land. Dat doen verzekeraars bijvoorbeeld bij het risico op grote stormschades.

 

Tijdens de rondetafel hebben de partijen vooral stilgestaan bij een goede probleemanalyse. Er is afgesproken om in kleinere werkgroepen mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Zo gaat er gekeken worden naar een herverzekeringsoplossing. Er wordt ook gekeken naar een garantiefonds die de evenementensector zelf kan beheren. Dat is dus geen verzekeringsoplossing, maar verzekeraars willen graag meedenken hoe zo’n fonds er uit kan komen te zien. Daarnaast willen de partijen onderzoeken of er een dashboard voor verzekeraars en evenementmakers gemaakt kan worden, zodat er meer inzicht komt in coronagerelateerde risico’s bij evenementen. Het Verbond van Verzekeraars gaat bij de betrokken partijen uitvragen bij welke werkgroepen ze willen aansluiten.

 

Aan de (digitale) rondetafel deden onder andere mee: Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging Nederlands Poppodia en Festivals, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën, het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, VNO-NCW/MKB-Nederland, Adfiz, een aantal verzekeringsmakelaars en het Verbond van Verzekeraars.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 07-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: