Dataregister voor verbetering verzekerbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs (GAV), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Verbond van Verzekeraars werken samen om de verzekerbaarheid voor het arbeidsongeschiktheidsrisico te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op succesvolle preventie en re-integratie.

Om dit te bereiken wordt een landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (LDAO) gevormd. Zo kan via wetenschappelijk onderzoek bij worden gedragen aan effectieve(re) re-integratie en preventie van arbeidsongeschiktheid alsmede het verbeteren van de toegankelijkheid van de AOV-markt voor zelfstandigen. Het register versterkt de wetenschappelijke basis voor objectief onderbouwde adviezen met betrekking tot het risico op arbeidsongeschiktheid bij uiteenlopende aandoeningen.


Het dataregister begint met een pilot die zich richt op het verkrijgen van beter inzicht in de relatie tussen brilsterkte en het risico op netvliesloslating. Het is het streven dat de komende tijd meer inkomensverzekeraars zich aansluiten bij het LDAO zodat nog in 2020 voldoende informatie wordt verzameld om te starten met het wetenschappelijk onderzoek.

 

Governance
De (medische) gegevens die in het dataregister worden verzameld kunnen alleen worden geraadpleegd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, zijn niet herleidbaar naar individuele personen en worden gepseudonimiseerd door zowel de verzekeraar die informatie aanlevert als een onafhankelijke derde partij. Het register wordt ondergebracht bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), dat uitsluitend geaggregeerde gegevens zal verstrekken. Tripartite commissies (waarin verzekeraars, het UMCG en de GAV vertegenwoordigd zijn) begeleiden en bewaken de onderzoeksvragen. Ook wordt een Raad van Toezicht ingesteld.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 12-08-2020


Share on: