De EU heeft behoefte aan meer proactieve plannen klimaatstrategie

Verzekeraars roepen de Europese Commissie op om in de EU-klimaatveranderingsstrategie meer aandacht te besteden aan aanpassing.

De strategie van de Europese Unie om zich aan te passen aan de risico's van de klimaatverandering moet veel proactiever en ambitieuzer zijn om het risico van natuurrampen zoals overstromingen te beperken, aldus de verzekeraars in reactie op een raadpleging over dit onderwerp. Insurance Europe heeft deze week haar antwoord gepubliceerd naar aanleiding van de vraag van de Europese Commissie over de strategie van de EU voor de aanpassing aan de klimaatverandering.
 
De Europese verzekeraars dringen er bij de EU op aan haar inspanningen voor een betere aanpassing aan de klimaatverandering op te voeren, die, gezien de omvang van de uitdaging die zij vormt, ambitieus moet zijn. Een aantal van de gevolgen van de klimaatverandering worden immers al duidelijk. Dit betekent dat mitigatiemaatregelen alleen niet voldoende zijn om de economische, sociale en milieugevolgen van een veranderend klimaat aan te pakken.
 
Daarom is het van essentieel belang om op verschillende bestuursniveaus gegevens te verzamelen, te delen en te monitoren om een duidelijk overzicht te krijgen van de soorten aanpassingsmaatregelen die door de lidstaten moeten worden genomen. Hoewel het belangrijk is te erkennen dat elke lidstaat anders wordt beïnvloed door de klimaatverandering en dat er daarom op Europees niveau geen uniforme oplossing bestaat, is er voor de EU een belangrijke rol weggelegd bij de coördinatie van de aanpassingsinspanningen.
Geplaatst op 25-08-2020


Share on: