Veel taxichauffeurs zetten autoverzekering tijdelijk stop

De coronacrisis raakt ook de taxibranche. Vanwege de coronacrisis valt er voor taxichauffeurs weinig te rijden. Veel taxibedrijven kiezen er dan ook voor om het kenteken te schorsen en de verzekering tijdelijk stop te zetten.

Daarnaast is er in vergelijking tot vorig jaar een forse daling in het aantal taxi’s dat dit jaar voor het eerst werd toegelaten op de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit onderzoek dat vergelijkingssite Diks Verzekeringen heeft laten uitvoeren. In juli is het grootste verschil te zien, namelijk een daling van ruim 94%. Werden er vorig jaar juli nog 637 taxi’s voor de eerste maal toegelaten op de weg, dit jaar zijn dat er slechts 38. Niet alleen de coronacrisis, ook de maatregel om de teruggave van BPM op taxi’s af te schaffen speelt een grote rol. Taxibedrijven krijgen vanaf 2020 geen BPM meer terug bij de aanschaf van een nieuwe taxi. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat taxibedrijven gemotiveerd raken om minder vervuilende taxi’s aan te schaffen.

Taxi’s moeilijk te verzekeren
Per 1 januari 2018 hebben veel verzekeraars ervoor gekozen om te stoppen met het verzekeren van taxi’s. Hierdoor reden veel taxi’s onverzekerd rond. Taxi’s zijn moeilijk te verzekeren. Dit is al jaren een heikel punt. Verzekeraars vinden het afdekken van de risico’s van taxibedrijven te riskant. Hierdoor zijn ondernemers met een taxi- of koeriersdienst die een taxiverzekering met WA-dekking of allriskdekking af willen sluiten, aangewezen op De Vereende. De Vereende Verzekeringen is de maatschappij die bijzondere risico’s wel wil verzekeren, daar waar reguliere maatschappijen afhaken. De premies van deze verzekeringen zijn een stuk hoger.

Volgens cijfers van de RDW is op dit moment 15% van de voertuigen die als taxi zijn aangemerkt niet verzekerd. Als het goed is, zijn deze voertuigen van de openbare weg af en betekent dit niet per definitie dat deze taxi’s onverzekerd rondrijden. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat het voor taxi’s moeilijk is om zich te verzekeren. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld en eind 2018 gaf de Minister van Financiën aan geen problemen te zien. Verder stelt men dat 99% van de veel voorkomende risico’s wel goed te verzekeren is.

Strengere controle taxiverzekeringen
Naast de maatregel om de teruggave van BPM op taxi’s af te schaffen, worden alle taxi’s, vanaf 1 oktober 2019, 100% gecontroleerd op het hebben van een geldige taxiverzekering en APK. Iedere taxi wordt minimaal eens per jaar gecontroleerd door de RDW. Dit gaat via een geautomatiseerde controle. Taxi’s die onverzekerd de weg op gaan, krijgen een boete en moeten zelf opdraaien voor de eventueel veroorzaakte schade. De boete voor het rijden in een niet verzekerd voertuig bedraagt tussen de 400 en 600 euro.

Meer over dit onderzoek leest u hier: https://www.diks.nl/taxiverzekering/onderzoek-daling-taxis/

 

Bron: Diks Verzekeringen
Geplaatst op 10-08-2020


Share on: