Barbara Karuth-Zelle wordt lid van de Raad van Bestuur Allianz SE

Barbara Karuth-Zelle (51), momenteel CEO van Allianz Technology wordt per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Allianz SE en zal verantwoordelijk zijn voor Operations en IT.

Foto: Barbara Karuth-Zelle

Zoals gebruikelijk bij eerste aanstellingen is dit mandaat drie jaar geldig. Barbara volgt Christof Mascher (60) op, die op 31 december 2020 met pensioen gaat na meer dan dertig jaar bij Allianz en meer dan tien jaar als lid van de Raad van Bestuur van Allianz SE. Christof Mascher blijft verbonden aan Allianz en neemt geselecteerde mandaten op zich.

Christopher Townsend (52) is tevens benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Allianz SE voor een termijn van drie jaar, eveneens met ingang van 1 januari 2021, en zal de verantwoordelijkheid op zich nemen voor Global Insurance Lines, waaronder AGCS en Euler Hermes, Reinsurance, Anglo Markets, het Midden-Oosten en Afrika. Tot voor kort was Townsend CEO van AIG's General Insurance International Operations. Hij volgt Niran Peiris (59) op, die na meer dan twintig jaar bij Allianz op 31 december 2020 ook met pensioen gaat.
 
Het bestuursmandaat van Sergio Balbinot (62) is met twee jaar verlengd tot 31 december 2022 en het bestuursmandaat van Giulio Terzariol (48) en Ivan de la Sota (56) is elk met vijf jaar verlengd tot 31 december 2025.
 
Oliver Bäte, voorzitter van de Raad van Bestuur van Allianz SE: "Ik wil Christof Mascher bedanken voor zijn onschatbare bijdrage en vooral voor het leggen van de basis voor onze digitale transformatie. Ik wil ook Niran Peiris bedanken voor zijn vele dienstjaren, vooral in moeilijke tijden. Ik betreur het dat twee gewaardeerde collega's in de Raad van Bestuur het bedrijf verlaten en ik kijk er tegelijkertijd naar uit dat Barbara Karuth-Zelle tot de Raad van Bestuur toetreedt. Ze brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van operations en IT. Ik wil ook Chris Townsend welkom heten. Hij is een bewezen leider met dertig jaar ervaring in de verzekeringsbranche en een diepgaande kennis van vele verschillende markten.
 
Michael Diekmann, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Allianz SE: "Allianz is Christof Mascher dank verschuldigd voor zijn prestaties gedurende drie decennia en voor zijn visie op het gebied van technologie. Ik wil ook Niran Peiris oprecht bedanken voor zijn toegewijde bijdrage aan het succes van Allianz gedurende vele jaren. Met Barbara Karuth-Zelle en Christopher Townsend hebben we twee zeer ervaren nieuwe leden voor onze Raad van Bestuur gevonden. Met deze toevoegingen en de verlengingen van de mandaten van Sergio Balbinot, Giulio Terzariol en Ivan de la Sota hebben we opnieuw een ervaren, stabiel en divers managementteam kunnen samenstellen".
 
Beide nieuwe benoemingen in de raad van bestuur zijn onderworpen aan de goedkeuring van de regelgevende instanties.

Geplaatst op 25-09-2020


Share on: