Beroepsopleiding Personenschade voor en door de letselschadebranche

De letselschadebranche is toe aan een kwaliteitsimpuls op het gebied van de opleiding van professionals. Dat is het beeld van een groot aantal marktpartijen, waaronder WA-experts, belangenbehartigers en WA-verzekeraars. Het huidige opleidingsaanbod is weliswaar divers, een meerjarige opleiding met op elkaar aansluitende fasen is er niet. Dat gat willen deze marktpartijen samen gaan vullen vanuit een unieke aanpak gebaseerd op een coöperatieve gedachte.

Coöperatieve gedachte 
Het idee is een Beroepsopleiding Personenschade te ontwikkelen, een integraal opleidingstraject bestaande uit een Bachelor en een Master fase die naadloos op elkaar aansluiten. De belangrijkste onderscheidende waarde is de coöperatieve gedachte. De marktpartijen zijn zelf eigenaar van de opleiding. Door gezamenlijk de benodigde middelen in te brengen, blijven de kosten laag, is er voldoende capaciteit en blijft de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd. De Beroepsopleiding heeft geen winstoogmerk omdat er geen commerciële tussenpersoon nodig is die de opleiding op de markt brengt. 

Grondleggers 
In de afgelopen maanden is veel tijd gestoken in het samenbrengen van een groep grondleggers die gezamenlijk aan de ontwikkeling van de opleiding gaan werken. Dit zijn (in alfabetische volgorde): Aegon, Allianz, a.s.r., De Goudse, DEKRA, Flyct, Hofmans Letselschade, JBL&G, Kracht! Letselschade, LetselVerhalen, Mooyman & Partners, Nationale Nederlanden, Nostimos, Raasveld Expertise, Radar, TVM, Univé, Wijs Letselschade. 

Naast een brede betrokkenheid uit de markt is een balans gezocht in WA-partijen en belangenbehartigers om zodoende een evenwichtige opleiding te kunnen realiseren. Dit sluit aan op de filosofie dat deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar casuïstiek moeten leren kijken en zich kunnen verplaatsen in een partij met een ander belang.

Begeleiding ontwikkeling 
De totstandkoming van de opleiding wordt projectmatig aangepakt. Het projectmanagement wordt verzorgd door Q-Consult Insurance. Zij zijn verantwoordelijk voor een gedegen projectplan, het begeleiden van het Content Team (werkgroep) en het Approval Team (stuurgroep) en het tijdig halen van de gestelde doelen. 

Om de didactische en opleidingskundige kwaliteit van de opleiding te garanderen, worden specialisten van de Universiteit van Utrecht betrokken. Rianka Rijnhout: “Als Universiteit hebben wij de ambitie een bijdrage te leveren aan een betere afwikkeling van letselschades. Het past goed bij onze rol als kennisinstituut om onze didactische en onderwijskundige kennis in te zetten in de ontwikkeling van de Beroepsopleiding Personenschade.” 

Stichting 
Om het coöperatieve karakter van de Beroepsopleiding te borgen wordt op korte termijn een stichting opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van de Beroepsopleiding en het bewaken van de financiële stromen. 

Inhoud opleiding 
In eerste instantie wordt de Bachelor fase ontwikkeld. Om aan deze opleiding deel te mogen nemen is minimaal een basisopleiding Personenschade vereist in combinatie met ongeveer 2 jaar praktijkervaring. De opleiding zal bestaan uit 14 lesdagen, verdeeld over fysieke en online sessies. Daarnaast zullen de deelnemers zelf een aantal dagen studietijd moeten investeren. 

Het onboarding proces en de persoonlijke begeleiding tijdens de opleiding krijgen specifieke aandacht. Deze wens is nadrukkelijk geuit in de gesprekken in de afgelopen periode met de grondleggers. Naast intervisie komen er bijvoorbeeld ook persoonlijke coaching mogelijkheden. 

Voor wie? 
De Beroepsopleiding is toegankelijk voor alle professionals in de personenschadebranche, mits aan de instroomeisen wordt voldaan. Dit geldt dus voor behandelaren, schaderegelaars, experts, advocaten en managers bij WA partijen of rechtshulpverleners.

Geplaatst op 31-10-2020

< VorigeVolgende >


Share on: