Duidelijkheid over aanpak verzekeraars afhandelen schade eigen klant

Het Verbond van Verzekeraars ziet dat er onduidelijkheid bestaat over de aanpak van verzekeraars met het afhandelen van schade aan motorvoertuigen door de eigen verzekeraar in juli 2021. In tegenstelling tot sommige berichten is er in die aanpak geen sprake van het afhandelen van letselschadezaken. Het Verbond van Verzekeraars geeft graag meer duidelijkheid over deze plannen.

Lastig
Veel consumenten vinden het lastig en tijdrovend om bij schade zaken te doen met een verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij WA-verzekeringen voor de auto of motor. De consument moet dan met een claim naar een verzekeraar die hij zelf niet heeft gekozen en ook niet kent. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat consumenten er vaak vanuit gaan dat zij bij schade een claim kunnen indienen bij hun eigen verzekeraar. Dat idee komt voort uit hun ervaring met andere veel voorkomende verzekeringen zoals de ziektekosten- en reisverzekeringen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij allrisk autoverzekeringen. De klant claimt zijn schade direct bij zijn eigen verzekeraar, zonder tussenkomst van andere partijen.
 
Proef
In een aantal Europese landen handelen verzekeraars de schadezaken van hun eigen klanten af via een directe verzekering. In Zweden gebeurt dit al sinds 1976. Het voordeel hiervan is dat de schadeafhandeling sneller gaat en de consumenten meer tevreden zijn. Het indienen van een claim kost ze immers minder tijd vanwege het ontbreken van de administratieve rompslomp met andere partijen. Ook hoeft de consument niet zelf in discussie te gaan met de aansprakelijke partij of een adviseur in te huren die dit voor hem doet. Verzekeraars werken graag mee aan dit soort oplossingen voor de consument. Daarom starten voertuigverzekeraars juli 2021 met het afhandelen van schadezaken voor hun eigen klanten, wanneer de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder aansprakelijk is.
 
Gemak
De afhandeling van een schadeclaim voor de eigen klant is echter geen nieuw verzekeringsproduct dat straks ineens in de markt wordt gezet. Het gaat om het aanbieden van een nieuwe mogelijkheid om de schade bij de eigen verzekeraar te claimen, in plaats van bij de verzekering van de tegenpartij. Verzekeraars willen hiermee gemak bieden aan de consument die voortaan maar met één partij contact heeft: zijn eigen verzekeraar. Voor de klant die schade claimt verandert er niets aan de hoogte van de schadevergoeding. De verzekeraar vergoedt de daadwerkelijk geleden schade aan de klant, zoals dat wettelijk is voorgeschreven. Daarna verrekenen de twee verzekeraars het uitgekeerde bedrag, zonder dat de klant hier iets voor hoeft te doen. De partij die een botsing heeft veroorzaakt merkt wel dat er een bedrag is uitgekeerd omdat zijn schadevrije jaren verminderen. Wanneer de klant dit wenst blijft de mogelijkheid om toch zelfstandig of met behulp van een ingehuurd bureau een schadevergoeding te eisen bij de verzekeraar van de tegenpartij.
 
Commerciële adviesbureaus
Verzekeraars kunnen zich voorstellen dat sommige commerciële adviesbureaus zich zorgen maken over de aanpak met de directe schadeafhandeling. De consument kiest immers de makkelijkste en goedkoopste weg. Dit kan ertoe leiden dat gedupeerden wellicht minder gebruik maken van de betaalde diensten van belangenbehartigers om het schadebedrag te verhalen bij de verzekering van de tegenpartij. Verzekeraars verwachten echter dat deze manier van schadeafwikkeling veel sneller en gemakkelijker gaat. De nieuwe aanpak voorkomt dat de consument advieskosten moet betalen, of zelf in de clinch moet met de verzekeraar van de tegenpartij. Bovendien garandeert het de consument dezelfde schadevergoeding die hij nu ontvangt.
 
Geplaatst op 16-10-2020

Volgende >


Share on: