Joop Wijn benoemd als commissaris van a.s.r.

Joop Wijn is vandaag door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. (a.s.r.).

Joop Wijn is benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in 2024. Joop Wijn is de beoogd opvolger van Kick van der Pol, de huidige RvC-voorzitter van a.s.r., van wie de laatste benoemingstermijn aan het einde van de AVA in mei 2021 afloopt. 


De Raad van Commissarissen van a.s.r. bestaat nu uit zes leden:

  • Kick van der Pol (voorzitter)
  • Herman Hintzen (vice-voorzitter)
  • Sonja Barendregt
  • Gisella van Vollenhoven
  • Gerard van Olphen
  • Joop Wijn

Op de BAVA was in totaal 68,14% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemming is bekendgemaakt op de website https://www.asrnederland.nl/investor-relations/aandeelhouders/algemene-vergadering.

Geplaatst op 28-10-2020


Share on: