Nederlandse industrie groeit ondanks tweede coronagolf

Albert Jan Swart is sectoreconoom bij ABN AMRO. Binnen de afdeling Sector Advisory richt hij zich op de sectoren Industrie en Transport & Logistiek. Hij doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie of de arbeidsmarkt.

Foto: Albert Jan Swart

De industrie lijkt vooralsnog weinig last te hebben van het opnieuw oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. De NEVI Inkoopmanagersindex wijst op een verdere verbetering van de bedrijfsactiviteit in de Nederlandse industrie. De index steeg nog iets verder, van 52,3 in augustus naar 52,5 over september. De stijging was vooral het resultaat van een verdere opleving van de productie. Ook stegen de inkoop- en afzetprijzen. Nederlandse ondernemers profiteren daarnaast van de verdere toename van nieuwe exportorders, die te danken is aan het geleidelijke herstel van de industriële activiteit in de meeste landen.
 

In de rest van de eurozone is het beeld vergelijkbaar. Het herstel van de dienstensector wordt weliswaar afgeremd door de opnieuw oplopende aantallen besmettingen in de meeste Europese landen en een oplopende werkloosheid, maar in de industrie zet het voorzichtige herstel door dankzij de geleidelijk aantrekkende wereldhandel. Het herstel in de Chinese industrie vlakte in september wat af, maar de Caixin Inkoopmanagersindex (pdf) wijst nog steeds duidelijk op groei. Vermoedelijk heeft het Chinese herstel een gunstige invloed op nieuwe exportorders in de eurozone, met name bij onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Bij onze oosterburen verbeterde de voorlopige inkoopmanagersindex voor de industrie van 57,7 in augustus naar 62,2 in september, de hoogste score in ruim tweeënhalf jaar tijd. Het verdere herstel in de Duitse industrie kan de komende maanden zorgen voor een verdere verbetering van nieuwe exportorders voor Nederlandse ondernemers.


Orderportefeuilles slinken
Desalniettemin blijft de coronacrisis de industrie achtervolgen. Hoewel de nieuwe orders na de rampzalige terugval in april momenteel verder aantrekken, blijven de orderportefeuilles in hoog tempo slinken. Dit betekent dat er meer uitstaande orders worden afgewerkt - of mogelijk zelfs worden teruggetrokken - dan dat aan nieuwe orders binnenkomt. Veel bedrijven schrappen daarom nog steeds banen om kosten te besparen. Naast financiële zorgen zijn er ook operationele problemen, bijvoorbeeld reisbeperkingen, waardoor technisch personeel niet overal beschikbaar kan zijn.


Tweede golf
Nederland kampt momenteel met een tweede coronagolf. ABN AMRO verwacht dat de gevolgen voor de Nederlandse industrie deze keer relatief beperkt zijn. Tijdens de eerste golf sloten veel autofabrieken in Duitsland en andere Europese landen de deuren vanwege een gebrek aan onderdelen uit China. Dat resulteerde in april in een historische terugval van het aantal nieuwe exportorders. Deze keer lijkt China de situatie onder controle te hebben en ontstaat er dus geen tekort aan Chinese onderdelen. Daarnaast hebben Europese fabrieken maatregelen getroffen om besmetting op de werkvloer te voorkomen. ABN AMRO verwacht daarom dat de industriële productie tijdens deze tweede coronagolf betrekkelijk ongehinderd kan doorgaan, al blijven ziekteverzuim en verdere vraaguitval wel belangrijke risico’s.


Bron: ABN AMRO - Albert Jan Swart Sectoreconoom Industrie, Transport & Logistiek bij ABN AMRO Bank N.V.

Geplaatst op 06-10-2020

< VorigeVolgende >


Share on: