Verloop jaarwisseling nog onvoorspelbaar

De politie bereidt zich dit jaar voor op een bijzonder oud en nieuw. Met ingang van 2020 geldt het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daar bovenop komt dit jaar ook nog de handhaving van coronamaatregelen.

De politie is zeer te spreken over het politieke besluit om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, de aanscherping van de vuurwerkregels helpt de politie om het veiliger te maken. Het gevaarlijke vuurwerk is in ons land niet meer legaal te koop. Handelaren verkopen alleen siervuurwerk. Dat draagt wat de politie betreft bij aan een feestelijk en veilig verloop van oud en nieuw.


Onberekenbare factor dit jaar is het maatschappelijk ongenoegen, dat samenhangt met de coronamaatregelen. Oud en nieuw is vrijwel zeker niet te vieren zoals we zijn gewend. Afstand houden en waarschijnlijk zijn er geen evenementen en feestjes. Daar komt bij dat vuurwerkshows door corona waarschijnlijk ook niet doorgaan. Het ongenoegen daarvan begint nu al zichtbaar te worden, het aantal overlastmeldingen neemt toe. 


Het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gaat gepaard met inspanningen van de politie om het illegale vuurwerk van de straat te houden. Sinds begin dit jaar is een taskforce actief die inmiddels een stevige informatiepositie heeft opgebouwd. De intensieve samenwerking met buurlanden werpt zijn vruchten af. Eind september nog nam de Duitse politie, in samenwerking met de Eenheid Noord-Nederland, 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag. De pakkans is groter dan ooit. Ook is het transport van vuurwerk per pakketpost bijna stilgevallen. Door gerichte acties van onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Zorgelijk is de tendens dat illegaal vuurwerk dan maar over de weg wordt vervoerd, in busjes. Dat leidt volgens Verkujijlen tot levensgevaarlijke situaties in wijken waar zo’n voertuig staat en van waaruit het vuurwerk wordt verhandeld. Lokaal bestuur en de politie zijn alert, daarbij is hulp van wijkbewoners wel nodig. Ziet iemand dat er ergens vuurwerk wordt verkocht vanuit een busje, dan het verzoek dit te melden, desnoods anoniem. Onderschat niet hoe gevaarlijk dat vuurwerk is!


Niet alleen handelaren gaan de weg op met gevaarlijk vuurwerk. Er zijn nog steeds liefhebbers die consumentenvuurwerk in het buitenland kopen. Er wordt geprobeerd dit te ontmoedigen door steekproefsgewijze grenscontroles. Er mag maar 25 kilo consumentenvuurwerk per persoon ingevoerd worden.

Rijd je met zijn vieren, dan betekent dat niet dat je 100 kilo in de auto mag hebben. Dan ben je dat gewoon kwijt!

In aanloop naar en tijdens de jaarwisseling, scherpt de politie het toezicht op vuurwerkgebruik en de coronamaatregelen aan. Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politie Ambtenaren (GTPAE): "Ervoor zorgen dat de jaarwisseling feestelijk en veilig verloopt, dat blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door corona passen we goed op onszelf en op anderen. Laten we dat ook doen tijdens oud en nieuw."

Bron: Politie
Geplaatst op 27-10-2020

< VorigeVolgende >


Share on: