Verzekeringsklachten.nl: Illegale praktijken Achmea gaan onverminderd door

Volgens Verzekeringsklachten.nl houdt Achmea er onder de merknamen Interpolis, Avero, Centraal Beheer, Inshared en FBTO verzekeraar nog steeds onrechtmatige voorwaarden op na. Begin juni heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaald dat Achmea in zijn polisvoorwaarden niet de voorwaarde mag stellen dat een door de verzekerde in te schakelen contra-expert aangesloten moet zijn bij een instituut zoals het Nivre.

Achmea suggereerde jarenlang dat het voor verzekerden beter zou zijn als zij bij hun keuze voor een eigen deskundige (contra-expert) een expert zouden kiezen die lid was van het Nivre, en men ging daarbij zó ver dat men de kosten niet meer wenste te vergoeden van contra-experts die niet Nivre-aangesloten waren. Op die manier werden verzekerden gemanipuleerd om vooral geen ‘ongebonden’ expert te kiezen, diens kosten werden immers niet vergoed. Het Gerechtshof heeft begin juni in haar uitspraak bepaald dat Achmea geen voorwaarde mag stellen in de keuze van een deskundige.

Verzekeringsklachten.nl: “Kijkt men nu op de websites van de bovengenoemde merknamen, dan blijkt dat de door de rechter als in strijd met de wet bestempelde eisen nog steeds worden gehanteerd. Het verbod in het arrest geldt per direct, maar nu, ruim 4 maanden later, blijkt dat Achmea nog niets aan de onwettige tekst van haar polisvoorwaarden heeft gewijzigd. Verzekerden worden dus nog steeds misleid met deze restricties, zij zijn immers niet op de hoogte met het arrest. 

Het Gerechtshof vermeldt in artikel 3.15 van haar arrest dat zij een dwangsom niet nodig achten, voor deze verzekeraar was een dwangsom echter niet onverstandig geweest, aangezien er inmiddels vier maanden zijn verstreken en de polisvoorwaarden nog steeds niet zijn aangepast.”

Bron: Verzekeringsklachten.nl
Geplaatst op 09-10-2020

< Vorige


Share on: