Mainstaete Groep versterkt positie met overname Dekker Vastgoedzorg

Mainstaete Groep neemt per 1 januari 2021 Dekker Vastgoedzorg in Amsterdam over. De overname past binnen de Mainstaete Groep’s strategische doelstelling om haar positie als landelijke speler in de bouw verder te ontwikkelen en een sterkere positie in de regio Amsterdam te realiseren.

De komende periode integreert Dekker Vastgoedzorg in Mainstaete Vastgoedservice Amsterdam B.V., en worden de twee locaties samengevoegd tot één locatie aan de Banterij in Amsterdam. 
De bedrijven leveren dezelfde diensten en kennen veel overeenkomsten. Ze versterken elkaar qua werkgebied en marktbenadering. 

Arjan Dekker wordt als vestigingsmanager verantwoordelijk voor Mainstaete Vastgoedservice Amsterdam B.V. en vervangt hiermee Martijn Brökling. Brökling wordt vestigingsmanager van de onlangs geopende vestiging in Breda en gaat zich, na het overdragen van zijn werkzaamheden, volledig focussen op het verder uitbouwen van deze vestiging.
 
Over Mainstaete
Mainstaete Groep is een dienstverlenend onderhoudsbedrijf met alle vakdisciplines onder één dak inclusief 24/7 calamiteitenservice. Een compleet onderhoudsbedrijf voor vastgoedeigenaren in commercieel vastgoed, pensioenfondsen, woningcorporaties en verzekeringspartijen voor schade en herstel in natura. 

Mainstaete Groep heeft vier vestigingen opererend vanuit Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht. Bij de vier vestigingen werken ca. 75 vaklieden met een verwachte omzet in 2020 van ca.15 miljoen euro. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel van Dekker Vastgoedzorg.
 
Geplaatst op 09-12-2020


Share on: