Avondklok-rellen worden niet als molest aangemerkt

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft woensdag bekend gemaakt dat winkeliers hun schade vergoed kunnen krijgen door een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarover zijn inmiddels al afspraken gemaakt met banken en het Verbond van Verzekeraars. Hoekstra wil er zo voor zorgen dat ondernemers die niet of niet voldoende verzekerd zijn alsnog alle kosten vergoed kunnen krijgen.

Het geld moet uiteindelijk komen van de relschoppers zelf, vindt het kabinet. Het verhalen van de schade zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten, geeft Hoekstra aan. "Maar iedereen is erop gebrand om dit tot op de laatste cent te verhalen. Ook het eigen risico van bedrijven kan soms oplopen tot 10.000 euro wil men zorgen dat dit wordt vergoedt.”

 

In hoeverre de kosten op de relschoppers verhaald kunnen worden zal nog moeten blijken. Hiervoor moeten nog de nodige onderzoeken worden verricht. De politie is intussen druk doende met het achterhalen van de identiteit van de daders. Inmiddels zijn er volgens diverse artikelen in de media al ruim 1.100 verdachten gearresteerd. Het merendeel van de verdachten is tijdens de rellen en anderen zijn op basis van videobeelden aangehouden. De eerste relschoppers en aanstichters tot rellen zijn inmiddels al voorgeleid en hebben cel- of taakstraffen opgelegd gekregen.
 

Stichting Salvage 
Ook de hulpdiensten zoals de politie en brandweer, werden de afgelopen dagen slachtoffer van geweld in de diverse gemeenten waar de rellen zijn uitgebroken, zoals in Eindhoven, Amsterdam en Urk.  Stichting Salvage was zondag in Eindhoven namens de verzekeraars aanwezig voor eerste hulp aan ondernemers en particulieren.

Volgens Swinkels Glas in Eindhoven heeft het Centraal Station in Eindhoven zo’n 80 kapotte ramen en de NS heeft aan het Eindhovens Dagblad laten weten dat de voorlopige schade aan het station is geraamd op enkele tonnen. Het herstel zal enkele weken gaan duren. Het schadebedrag van beglazing is alleen al in Eindhoven zo’n 50.000 euro.
 

Rotary schenkt Eindhoven nieuwe piano
Ook de piano op Eindhoven Centraal moest het ontzien. De piano werd totaal vernield. Er werden meteen verschillende initiatieven gestart. Rotary Eindhoven Soeterbeek heeft zich er hard voor gemaakt om het station een nieuwe piano te schenken.


“Afgelopen zondag werd onze stad getroffen door extreem gewelddadige rellen, iets wat totaal niet past bij Eindhoven, de stad van verbinden en samenwerken. Een van de tragische dieptepunten, mede door de symbolische waarde, was het slopen van de piano in de stationshal, het instrument waar dagelijks mensen plezier aan beleven. Dit is niet ons Eindhoven”, laten de initiatiefnemers van Rotary weten. De nieuwe piano zal aanstaande woensdag arriveren.
 

Midglas: coulance bij eigen risico's
Het Verbond heeft aangegeven dat de avondklok-rellen niet als molest worden gezien, zodat de schade ‘gewoon’ kan worden uitgekeerd. Glasverzekeraar Midglas, de marktleider in Nederland die meer dan 800.000 risico-adressen heeft verzekerd tegen glasschade, wil juist extra coulant zijn voor gedupeerde mkb’ers en besloot snel dekking te verlenen.

Jurgen Quaars, algemeen directeur van Midglas Glasverzekeraar: “Het ondernemerschap zit ook bij ons in het bloed. We willen onze klanten graag helpen en kunnen juist nu laten zien dat een natura-glasverzekeraar relevant is. Eerlijk gezegd hebben we het na een fikse storm drukker, maar dit voelt zo anders. De emotie heeft nu de overhand en daarom hebben we besloten om coulant te zijn, bijvoorbeeld bij eigen risico’s.”

Midglas krijgt nu ook veel verzoeken binnen voor het afsluiten van een nieuwe glasverzekering, ook van grote kantoorgebouwen, zoals een groot kantoorgebouw van de GGD. “Normaal gesproken een risico waar onze specialisten nadrukkelijker naar kijken, maar nu even niet. We hebben de GGD direct een voorlopige dekking verstrekt tot 1 maart. Daar rekenen we ook geen premie voor. Eerst even rust en dan zien we wel verder.”


Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen uitspraak gedaan over een raming van het totale schadebedrag van de rellen die door heel Nederland hebben plaatsgevonden.


 

Geplaatst op 29-01-2021


Share on: