Conclusie INNOPAY Open Insurance Monitor

Wereldwijd zijn verzekeraars op zoek naar toepassingen van data, producten en diensten om hun toegevoegde waarde in digitale ecosystemen te versterken. De eerste verzekeraars boeken daarmee vooruitgang maar blijven achter bij de ontwikkelingen die banken maken.

Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de INNOPAY Open Insurance Monitor. De monitor is gebaseerd op de methodologie achter INNOPAY’s  toonaangevende Open Banking monitor die de ontwikkelingen binnen het wereldwijde Open Insurance-landschap op de voet volgt.
 

Open Insurance gaat over het delen en gebruiken van de snelgroeiende hoeveelheid gestructureerde (verzekerings)data, producten en diensten binnen digitale ecosystemen. Open Insurance is dus belangrijk voor de toekomstige klantrelevantie van verzekeraars en om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

De INNOPAY Open Insurance Monitor (OIM) analyseert en vergelijkt de functionele scope van API’s die ter beschikking worden gesteld door verzekeraars aan derde partijen om toegang te faciliteren tot (verzekerings)data, producten en diensten. Ook kijkt de OIM naar de developer portal van dienstverleners in de verzekeringssector om inzicht te verkrijgen in hoe gebruiksvriendelijk de toegang is ingericht. Deze inzichten helpen verzekeraars om relevante kansen te identificeren en hun eigen Open Insurance-reis een vliegende start te geven. 


Gebrek aan focus op de developer portal
Een belangrijk inzicht uit de OIM is dat de eerste verzekeraars zich inspannen om een omvangrijk API-portfolio te ontwikkelen. Ze boeken belangrijke vooruitgang op dat vlak, maar wat ontbreekt is focus op de developer portal. Op dit punt ondervinden ze concurrentie van banken, die al in staat zijn om meer geavanceerde en gebruiksvriendelijke developer portals aan te bieden dankzij hun inspanningen en investeringen op het gebied van Open Banking. 


Uitbreiding van hun API-portfolio’s met verzekeringsdiensten zou hun bancassurance model een flinke impuls kunnen geven. Daarnaast blijkt uit een vergelijking van de OIM met INNOPAY’s Open Banking Monitor dat veel verzekeraars nog steeds een lange weg hebben te gaan als het gaat om het openstellen van hun (verzekerings)data, producten en diensten.


“Open Insurance wint snel aan terrein en is cruciaal voor verzekeraars om hun continuïteit en toekomstige relevantie te waarborgen”, zegt Maarten Bakker, partner bij INNOPAY. “Daarom is het tijd voor verzekeraars om nu echt na te denken over hun strategie om (verzekerings)data, producten en diensten open te stellen, de noodzakelijke competenties te ontwikkelen en digitale ecosystemen te creëren.”

INNOPAY heeft uitgebreide ervaring in digitale transacties en Open Banking. 

Klik hier voor meer details over de eerste inzichten uit de Open Insurance Monitor.


 
Geplaatst op 19-01-2021


Share on: