NIVRE presenteert toekomstbestendige visie

Woensdag 13 januari heeft het NIVRE haar toekomstbestendige visie, missie en speerpunten voor zowel organisatie als beroepsgroep gepresenteerd. Gezien, erkend en herkend worden als dé onafhankelijke marktautoriteit op schadegebied, een betere klantbeleving en meer aanwas van jonge professionals. Dat is waar NIVRE en de ingeschrevenen in het NIVRE-Register over vijf jaar willen staan.

Foto: Presentatie online-event door voorzitter Hans de Hoog, bestuurslid Francie Peters en Jeroen Fröhlich 

Die toekomstbestendige visie, missie en speerpunten vloeien voort uit het project ‘Samen naar de Toekomst’, dat NIVRE in nauwe samenwerking met projectleider Marlies Tousain is gestart. Daarvoor zijn een groot aantal gesprekken gevoerd met zowel opdrachtgevers en overige ketenpartners als met ingeschrevenen in het NIVRE-Register en hun werkgevers. 


De uitkomsten werden gisteren – 13 januari 2021 – aan deze beide groepen gepresenteerd tijdens een online-event door voorzitter Hans de Hoog en de bestuursleden Francie Peters en Jeroen Fröhlich onder leiding van presentator Marlies Tousain. Nog nooit eerder keken er zoveel mensen naar een online presentatie van het NIVRE. 


Uit de marktinventarisatie komt weliswaar naar voren dat ook in de toekomst het borgen van kwaliteit en onafhankelijkheid in schade-expertise noodzakelijk blijft – en daarmee het bestaansrecht van NIVRE blijft bestaan – maar ook dat vanwege de snel veranderende samenleving tal van zaken moeten veranderen om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de schade-expertisebehoefte van morgen. 


Om haar bovengenoemde doelstellingen te kunnen verwezenlijken werden met name een drietal zaken genoemd, waaraan verder moet worden gewerkt: het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van experts in een veranderende markt, een actieve(re) lobby naar de ketenpartners en andere stakeholders toe en het bouwen aan vertrouwen bij alle betrokken partijen. “ We willen gezien worden als een deskundige en onafhankelijk baken waarin gedupeerden en opdrachtgevers het volste vertrouwen hebben in een goede, eerlijke schaderegeling. Daartoe zullen we onze belangrijke maatschappelijke rol nadrukkelijker moeten oppakken”, benadrukte NIVRE-voorzitter De Hoog. 


Tijdens de bijeenkomst werd tevens de nieuwe visie van het NIVRE toegelicht: "Bij het NIVRE geloven we dat iedereen in het schadeproces – van verzekerde tot verzekeraar – vanuit maatschappelijk oogpunt recht heeft op een objectieve & professionele behandeling, waarbij de oplossing van de schade altijd transparant & integer moet zijn voor alle betrokken partijen.” 


De structuur van het NIVRE wordt nu aangepast om de veranderingen te ondersteunen. Via de branchebesturen zal de nieuw koers geconcretiseerd worden. “Het gaat erom dat we met z’n allen nu aan de slag gaan.” 


Vanwege het aanstaande vertrek van directeur Henk Grootkerk zal op korte termijn de procedure in gang worden gezet voor een nieuwe directeur, wiens profiel – uiteraard – nauw aansluit bij de nieuwe koers.

 

NIVRE
Het NIVRE is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden. Daarnaast is het een platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen; 

Eveneens kent het NIVRE gelieerde registers waarin fraude-coördinatoren- en risicodeskundigen zijn ingeschreven. Het NIVRE telt ca. 1850 ingeschrevenen.

 

Geplaatst op 14-01-2021


Share on: