Ontstaan en de verspreiding van vliegvuur nagenoeg niet te voorspellen

Op verzoek van Veiligheidsregio Haaglanden heeft de Brandweeracademie nader onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van vliegvuur. Het adviesrapport is nu beschikbaar.

Zoals bekend hebben zich tijdens de jaarwisseling 2018-2019 in Scheveningen gevaarlijke situaties voorgedaan door vreugdevuren op het strand. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoek naar de gebeurtenissen al aandacht geschonken aan het fenomeen vliegvuur. De Raad heeft geconcludeerd dat het op basis van wetenschappelijke kennis nog niet mogelijk is om het ontstaan en de verspreiding van vliegvuur te voorspellen. Veiligheidsregio Haaglanden heeft vervolgens aan de Brandweeracademie gevraagd om zich in een verdiepend onderzoek specifiek en alleen te richten op het ontstaan van vliegvuur (i.c. de mate van voorspelbaarheid). En om daarbij de wetenschappelijke kennis vanuit het buitenland nadrukkelijk te betrekken. 

 

Conclusie
De onderzoekers concluderen op basis van alle beschikbare (nationale en internationale) informatie dat het ontstaan en de verspreiding van vliegvuur nagenoeg niet zijn te voorspellen, omdat vliegvuur van veel verschillende factoren afhankelijk is die elk hun eigen onzekerheid kennen. Al deze onzekerheden samen maken dat de totale onzekerheid te groot is om op dit moment een uitspraak te kunnen doen over het optreden van schadelijk vliegvuur. 

 

Download het rapport Advies vliegvuur vreugdevuren

Advies vliegvuur vreugdevuren

BRON: Instituut Fysieke Veiligheid
Geplaatst op 26-01-2021


Share on: