2 op 5 ondernemers in de autoschade herstelsector verliesgevend

Het vertrouwen in een goede afloop van deze crisis is voor het schadeherstelbedrijf afgenomen (van 84% naar 78%). Meer dan dubbel zoveel ondernemers (24% versus 11%) geeft aan personeelsleden als gevolg van de crisis te moeten ontslaan. En 2 op 5 ondernemers zegt verliesgevend te zijn.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij. Om de belangen van haar leden tijdens deze coronacrisis optimaal te behartigen, monitort FOCWA de effecten van de pandemie op de schadeherstelsector. De impact op de schadeherstelsector is op dit moment over het algemeen minder gunstig voor FOCWA-leden dan in de periode voorafgaand aan de harde lockdown (15 december 2020). Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te kijken waar mogelijkheden liggen om aanvullende regelingen te treffen voor de schadeherstelsector.
 

Resultaten op 11 februari 2021
Schadeherstelbedrijven ervaren fors minder (33%) orders en dus minder werkzaamheden in de werkplaats ten opzichte van december 2020, toen er gemiddeld 22% minder orders werden gemeld. Opvallend is dat 9% van de leden leveringsproblemen bij (toe)leveranciers ervaart, ten opzichte van 14% vorig jaar.
 

Waar in 2020 het vertrouwen in een goede afloop van deze crisis relatief constant bleef (84%), zakt dit aandeel nu naar 78%. Een verklaring is onder andere de liquiditeitspositie van ondernemers die onder druk staat. 25% van de ondernemers zegt over minder liquide middelen te beschikken, ten opzichte van 14% in de periode voor de harde lockdown. FOCWA-leden kennen hierbij een gemiddeld omzetverlies van 34,8%. Dit was 18% tijdens de vorige meting. 40% van de herstelbedrijven geven aan op dit moment zelfs verliesgevend te zijn. Dit verlies aan vertrouwen vertaalt zich ook naar het personeelsbeleid. Waar vorig jaar 11% van de bedrijven verwachtte personeelsleden te moeten ontslaan, is dit aandeel gestegen tot 24%. 
 
Geplaatst op 11-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: