Annemiek van Reenen-ten Kate geeft voorzittershamer aan Inkie Stoop de Jong

Annemiek van Reenen-ten Kate (eigenaar Hofmans Letselschade) draagt na negen jaar voorzitter te zijn geweest van het NIS de voorzittershamer over aan Inkie Stoop (eigenaar WIJS letselschade).

Tijdens de jaarvergadering van het NIS op donderdag 4 maart zal de voorzittershamer officieel door Annemiek van Reenen-ten Kate worden overgedragen aan Inkie Stoop. Tevens worden er tijdens de jaarvergadering nog een aantal andere bestuursleden (opnieuw) benoemd.

De volgende bestuursleden zullen aftreden: Sophia van der Waal, Dick van Laren, Fred Zwarts en Diny De Neef. Fred Zwarts heeft zich herkiesbaar gesteld.

Het bestuur heeft voorgesteld om Fred Zwarts opnieuw te benoemen en de volgende personen te benoemen ten behoeve van de vacatures: Gysèlle Vogeler, Brenda Oonk en Gert-Jan Vos. Op 4 maart worden de benoemingen bekendgemaakt.

Annemiek van Reene
n-ten Kate: "Ik ben 9 jaar met heel veel plezier voorzitter geweest van het NIS bestuur en draag nu met heel veel vertrouwen de voorzittershamer over aan Inkie Stoop-de Jong! Ik blijf een actief lid en zal me binnen de vereniging bezighouden met het organiseren van (online) evenementen. We hebben een fantastische vereniging en ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en ik wens Inkie heel veel succes in haar nieuwe rol als voorzitter."

Het programma van de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit:
16.00 uur Jaarvergadering
16.30 uur Webinar Omdenken
17.45 uur Afsluiting en toost 


 
Geplaatst op 26-02-2021

Volgende >


Share on: