Sedgwick Zorgschade haalt Keurmerk Letselschade binnen

Sedgwick Zorgschade mag voortaan het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. Daarmee hebben alle Sedgwick-disciplines die vallen onder Personenschade dit keurmerk binnen.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) is een initiatief van De Letselschade Raad. Die introduceerde het een klein jaar geleden als kwaliteitsstempel voor belangenbehartigers, verzekeraars en herstelgerichte dienstverleners in de letselschadebranche.

General Manager Personen Martin de Haan vindt het binnenhalen van het NKL een belangrijke stap: “We hebben dit keurmerk hoog in het vaandel staan. Het laat zien dat je als organisatie staat voor kwaliteit en een bonafide partij bent; deskundig, integer en transparant. Schadelijdende partijen kunnen vertrouwen op belangenbehartigers die het NKL voeren. Belangenbehartigers en verzekeraars kunnen op hun beurt een goed gevoel hebben bij ons als herstelgerichte dienstverlener.”


Opleiding
Om aanspraak te maken op het NKL onderging Sedgwick Zorgschade een uitgebreide audit-ronde. Het auditbureau keek daarin aan de hand van dossiers en een beleidsdocument of het bedrijfsonderdeel voldoet aan alle criteria van het NKL. Wordt er bijvoorbeeld onafhankelijk geopereerd, gelijktijdig naar partijen gecommuniceerd en worden rapportages eerst aan de belanghebbende voorgelegd? Ook opleidingseisen maken deel uit van de lijst met criteria, net als hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en klachten. “Kortom: je moet laten zien dat je als bedrijf echt ergens voor staat”, aldus De Haan.


In het bijna 2-jarige bestaan sorteerde Sedgwick Zorgschade al vóór op de richtlijnen van het nieuwe keurmerk. Zo volgden Merkx en Goeseije een training op het gebied van personenschade. De Haan: “Het is belangrijk om bij het geven van zorgschade-advies ook iets te weten over de afwikkeling van letselschade in het algemeen. Je moet wat juridische context hebben, en kennis over bijvoorbeeld de Wmo en de Wlz.”


Zelf de regie in handen
Sedgwick startte in 2019 met een afdeling Zorgschade. Martin de Haan stond aan de basis van het bedrijfsonderdeel en als Zorgschade-experts sloten Astrid Merkx en Jeroen Goeseije aan. “Voorheen werkten we, als personenschade-experts, op het gebied van zorgschade samen met externe partijen”, vertelt De Haan. “Dat leverde soms vertraging en/of dubbele acties op, want als je voor een belanghebbende iets wilde doen, moest je het uit handen geven. Nu werken we samen met onze klanten – meestal verzekeraars – én de belangenbehartiger. We houden dus zelf de regie en kunnen beter voor het voetlicht brengen wat er nog geregeld moet worden.”


Volgens De Haan is er op deze manier ook een beter zicht op hoe Sedgwick schadelast kan beheersen en beperken. “Je kunt direct zien hoe ernstig iets is. Met die wetenschap kun je partijen meenemen en verwachtingen managen. Schadebeheersing- en beperking blijven uiteindelijk twee belangrijke onderdelen van de dienstverlening van Sedgwick. Naast onze belangrijkste waarde natuurlijk: 'taking care of people is in the heart of everything we do. Caring counts.”


Goede afhandeling
Het NKL maakt volgens Astrid Merkx de positie van de herstelgerichte dienstverlener helder. “In het Regelement Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad worden de criteria voor een deskundige partij duidelijk aangewezen. Wij voldoen daaraan met onze paramedische achtergrond en andere eisen op het gebied van opleiding. Doordat we aan dat register voldoen, hebben we het NKL toegewezen gekregen. Het register en het NKL gaan daarmee ook verder dan de Handreiking Zorgschade. Die stelt namelijk dat de deskundige elke partij kan zijn waar betrokkenen het over eens worden. Het NKL is veel meer een waarborg dat de afhandeling professioneel en goed gebeurt.”


Volgens De Haan is het keurmerk een kwaliteitsstempel dat gezien mag worden. En het mag best meer bekendheid krijgen, vindt hij. “Wat mij betreft huurt De Letselschade Raad reclamezendtijd in om dat te bereiken. Het zou ook een mooi tegenwicht vormen voor de soms wat negatieve berichtgeving in de media over ons mooie vak. Mijn ervaring is dat de meeste mensen in de sector hun werk gewoon goed willen doen. En daar is het NKL een stevige bezegeling van.”

Geplaatst op 19-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: