Swiss RE rapporteert een verlies van 878 miljoen in 2020

Swiss Re boekt een nettoverlies van USD 878 miljoen over 2020, exclusief USD 3,9 miljard aan COVID-19-gerelateerde claims en reserves (voor belastingen). Het netto inkomen van de Swiss Re Group was USD 2,2 miljard. Een materiƫle stijging ten opzichte van USD 727 miljoen in 2019.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer van Swiss Re, zei: "De COVID-19 pandemie raakt de maatschappij en bedrijven over de hele wereld. Het begin van de vaccinatie-inspanningen geeft hoop dat de situatie spoedig zal verbeteren. Onze Groep heeft deze crisis met vertrouwen en kracht doorstaan, en wij dragen ons steentje bij om de uitdagingen van de pandemie te verzachten en ons beter te wapenen tegen toekomstige systeemrisico's. Vanaf het begin van de pandemie hebben we een gedisciplineerde en voorzichtige aanpak gevolgd van het opbouwen van reserves, aangezien de werkelijke claims traag binnenkwamen. Hoewel COVID-19 verliezen worden verwacht in 2021, hebben we de risico's in de P&C-lijnen drastisch verminderd. Ik ben zeer optimistisch over de verbeteringen over de hele linie in de kwaliteit van de portefeuille en de acceptatiemarges in P&C Re en Corporate Solutions, ook bij de vernieuwingen in januari. Swiss Re verwacht aanvullende COVID-19-gerelateerde claims en reserves in zijn schadeverzekeringen van minder dan USD 0,5 miljard in 2021, op basis van de huidige informatie. De onzekerheid over veel factoren die verband houden met de pandemie blijft groot en kan de werkelijke ontwikkeling van de schadeclaims hetzij positief hetzij negatief beïnvloeden."
 

John Dacey, Group Chief Financial Officer van Swiss Re, verklaarde: "Onze kapitaal positie is in 2020 zeer sterk gebleven, ondanks de ongekende impact van COVID-19 en een ongewoon hoge frequentie van natuur catastrofes. De activiteiten van Swiss Re bleven zonder verstoringen draaien, met een sterke onderliggende prestatie. Samen met de positieve vooruitzichten, stelt dit ons in staat onze aandeelhouders een stabiel dividend voor te stellen, zelfs in deze uitdagende tijden."

Swiss Re heeft besloten zijn SST-doelstelling van 220% voor de Groep te vervangen door een doelbereik van 200-250%. Het bieden van een bandbreedte is meer in lijn met de praktijk. Per 1 januari 2021 ligt de SST-ratio van de Groep binnen deze bandbreedte. De SST-berekening van de Groep omvat de toekomstgerichte raming voor uiteindelijke COVID-19 gerelateerde verliezen en gaat uit van de voorgestelde dividenduitkering. Swiss Re is erin geslaagd in de volatiele wereldwijde financiële marktomstandigheden gedurende 2020 en sloot het jaar af met een sterk beleggingsrendement van 3,5%.

Het beleggingsresultaat weerspiegelt vroegtijdige, doortastende maatregelen in het portefeuillebeheer om de blootstelling aan sectoren die kwetsbaar waren voor COVID-19. Actief beheer werd in evenwicht gehouden met het behoud van duurzame inkomsten door het aanhouden van aanzienlijke ongerealiseerde winsten in vastrentende waarden met een langere looptijd. P&C Re boekte een sterk onderliggend resultaat in verbeterende marktomstandigheden.

Als COVID-19 claims en reserves buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg het nettoresultaat van P&C Re USD 1,3 miljard in 2020, tegen USD 396 miljoen in 2019. De ROE, exclusief COVID-19 verliezen, bedroeg 13,2%.

Een overzicht van de financiêle highlights van Swiss RE zijn hier in te zien.
Geplaatst op 19-02-2021
Share on: