Fox-IT doet in opdracht van het RDC onderzoek naar groot datalek

RAI Documentatie Centrum (RDC) kreeg op 24 maart bericht dat er op internet voertuig- en persoonsgegevens te koop zijn die mogelijkerwijs afkomstig zouden zijn van het RDC. Uit nader onderzoek bleek al snel dat de gegevens inderdaad van RDC afkomstig zijn. Het gaat om verouderde gegevens (uit september 2018 tot eind januari 2019).

Uit de security-loggegevens blijkt dat er geen sprake is (geweest) van een hack. RDC heeft Fox-IT, expert op het gebied van cybersecurity, ingeschakeld om te onderzoeken hoe de gegevens buiten het RDC domein terecht zijn gekomen. Het RDC heeft direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Tevens is er contact met de politie om aangifte te doen. 

Zodra er concrete uitkomsten uit het onderzoek zijn, worden deze direct bekendgemaakt.
Geplaatst op 26-03-2021
Share on: