Nina Skorupska voorgedragen als lid Raad van Commissarissen BAM

De Raad van Commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens mevrouw dr. N.M. (Nina) Skorupska, CBE FEI, voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Dit zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 14 april 2021 voor een termijn die afloopt met de jaarlijkse algemene vergadering in 2025.

Tevens zullen de heren G. (Gosse) Boon en M.P. (Paul) Sheffield worden voorgedragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een termijn die afloopt met de jaarlijkse algemene vergadering in 2025.
 
Dr. Skorupska (Britse nationaliteit, 1961) behaalde een master in Chemie, Engineering en Geologie aan de universiteit van Newcastle upon Tyne en verrichtte vervolgens postdoctoraal onderzoek aan dezelfde universiteit. Zij begon haar loopbaan met verschillende onderzoeks- en managementfuncties bij achtereenvolgens IEA Coal Research en National Power plc. In 2001 stapte mevrouw Skorupska over naar RWE, waar zij tot 2012 diverse senior management- en directiefuncties bekleedde, het meest recent als Chief Technology Officer bij Essent in 's-Hertogenbosch, waar zij verantwoordelijk was voor de energiecentrales van Essent (inclusief bouwprojecten). In 2013 werd mevrouw Skorupska Chief Executive van REA, de Britse vereniging voor hernieuwbare energie en schone technologie. 
 
De voordracht van dr. Skorupska houdt verband met de vacature die ontstaat door het terugtreden van mevrouw H. Valentin aan het einde van de algemene vergadering op 14 april 2021.
 
De centrale ondernemingsraad van BAM ondersteunt de voordracht voor de benoeming van mevrouw Skorupska, alsmede de voordrachten voor herbenoeming van de heren Boon en Sheffield, en beveelt geen andere kandidaten aan.
Geplaatst op 02-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: