Personenschadecalculatie met Realiteitscheck

Het berekenen van personenschades voor ondernemers is uitgebreid met de Realiteitscheck in de rekentool 'Letselschade Berekenen PLUS' van Vinplan.Apps. De Realiteitscheck zorgt voor een waarheidsgetrouwe berekening van toekomstig arbeidsinkomen voor een ondernemer zodat een personenschade beter onderbouwd en nauwkeuriger vastgesteld kan worden.

Binnen de personenschadebranche is het gangbaar dat een schade wegens verlies aan verdienvermogen voor een ondernemer wordt bepaald aan de hand van aannames. Het toekomstig arbeidsinkomen wordt gebaseerd op een gemiddelde van een aantal jaren uit het verleden. Deze methode is onnauwkeurig en leidt tot incorrecte schadevaststellingen omdat de bron van het arbeidsinkomen,  zijnde de onderneming, volledig buiten beeld blijft.

 

Vinplan.Apps biedt een oplossing met zijn rekentool 'Letselschade Berekenen PLUS' waar het toekomstig arbeidsinkomen voor een ondernemer afhankelijk gesteld kan worden van het resultaat uit onderneming. Dit resultaat wordt binnen de rekentool op boekhoudkundige grondslagen bepaald incl. winst- en verliesrekeningen en balansen. 

 

Aanvullend wordt er voor ieder jaar een Realiteitscheck uitgevoerd die de onderneming controleert op eventuele liquiditeitstekorten. Het inkomen voor de ondernemer wordt door de rekentool automatisch aangepast bij liquiditeitstekorten. Er is zodoende een correlatie tussen ondernemer en onderneming die in combinatie met de Realiteitscheck een sluitende financiële puzzel vormt. Op deze manier ontstaat een reële inkomenssimulatie en wordt er direct een waarheidsgetrouwe schade berekend.

 

Voordeel van deze moderne rekenmethode is dat partijen snel en vakkundig antwoord kunnen krijgen op veelvoorkomende vragen. Zo kan de rekentool binnen één seconde antwoord geven op de vraag “Wat is het gevolg op de schade als de omzet met 1% stijgt?”. Vinplan.Apps noemt dat 'Next Level' Personenschadecalculatie!

Geplaatst op 08-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: