Prorail gaat klimaatsinvloeden in kaart brengen

ProRail gaat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in kaart brengen hoe de spoorwegen zich tot in 2050 kunnen wapenen tegen klimaatsinvloeden.

Ook in Nederland komt extreem weer, zoals hevige regenbuien of langdurig hoge temperaturen vaker voor. Dit soort weer kan zorgen voor verstoringen op het spoor. Daarom brengt ProRail samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in kaart hoe het spoorwegennet zich tot in 2050 hiertegen kan wapenen.


Het Nederlandse spoornetwerk is gebouwd voor een gematigd zeeklimaat met milde winters en relatief koele zomers. In het onderhoud wordt hier al rekening mee gehouden.

Het klimaat is aan het veranderen. Regenbuien worden heviger, het wordt warmer en periodes met hitte duren langer. In deze situaties neemt de kans op storingen op het spoor toe. Zo zet staal uit bij hitte, kunnen elektriciteitskasten naast het spoor te heet worden of komt het spoor onder water te staan door hevige hoosbuien.


Om het spoor bestand te maken tegen iedere vorm van weersextremen zouden er vele miljarden geïnvesteerd moeten worden. Dat is nu niet aan de orde omdat er in een jaar statistisch gezien maar enkele dagen zijn waarop het spoor er hinder van kan ondervinden en het zo’n hoge investering tot nu toe niet waard is geweest.


“Wat we nu als extremen zien qua weer, zullen we in 2050 als normaal ervaren. We krijgen dan te maken met nieuwe extremen de aanzienlijk heftiger zullen zijn of vaker voorkomen. Zo verwachten we dat het aantal dagen met temperaturen boven de 25 en 30 graden twee tot drie keer zoveel wordt, dat geldt ook voor het aantal aaneengesloten zomerse dagen. De maximumtemperatuur stijgt tot zo’n 43 graden, en de neerslagpieken zullen toenemen”, aldus Onno Hazelaar, infra-architect bij ProRail.

“Door deze klimaatverandering neemt de kans op verstoringen op het spoor toe. Als we de huidige spoorprestaties tot in 2050 willen vasthouden, moeten we iets doen om bijvoorbeeld storingen door hitte en wateroverlast tegen te gaan.”


ProRail kijkt al bij welke projecten er rekening moet worden gehouden met klimaatverandering. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe station Driebergen-Zeist waar nu al een opslag voor water onder de grond ligt ter grootte van een olympisch zwembad. Het opgevangen water wordt gebruikt om het groen in de omgeving te bewateren en de fietsenstalling te verwarmen. Zonder deze opslag zou er volgens de voorspellingen grote kans zijn op wateroverlast bij hevige regenbuien. Door hier bij de voorbereidingen van het project rekening mee te houden, worden er veel kosten bespaard en wordt hinder voor het treinverkeer voorkomen.


Samen met het ministerie kijkt ProRail naar de toekomst. ProRail gaat gericht onderzoek doen naar welke spoorinfrastructuur kwetsbaar is voor welke weersinvloeden en wat we hier lokaal of regionaal aan kunnen doen. Het ministerie zal vervolgens een keuze maken in de definitieve aanpak en bijbehorende investeringen om het spoor in topconditie te houden.

 

Geplaatst op 05-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: