a.s.r. rondt overname Brand New Day PPI af

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft de overname van Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (Brand New Day PPI) afgerond. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan. Met deze transactie versterkt a.s.r. haar positie op de Nederlandse pensioenmarkt en geeft zij invulling aan de ambitie om te groeien als aanbieder van kapitaal efficiënte pensioenoplossingen.

a.s.r. en Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. (Brand New Day) kwamen in augustus 2020 overeen dat a.s.r. het resterende 50%-belang van Brand New Day in de PPI van Brand New Day zou overnemen. a.s.r. had al een belang van 50% in de PPI van Brand New Day en wordt met deze overname de volledige eigenaar van de joint venture voor bedrijfspensioenen.


De joint venture tussen a.s.r. en Brand New Day werd in 2011 opgericht en is een belangrijke en snel groeiende speler op het gebied van pensioenen in Nederland. Meer dan 6.500 werkgevers met 165.000 werknemers kozen voor een pensioenregeling van Brand New Day PPI. Het beheerd vermogen bedroeg eind 2020 ruim € 1,4 miljard. De medewerkers van de PPI van Brand New Day (53 FTE) treden met deze overname in dienst bij a.s.r. Met de afronding van deze overname komt een eind aan de rol van Jan Willem Hoitsma als CEO en bestuurder van de PPI. Hij zet zijn toekomst buiten de PPI voort. Op termijn zal Brand New Day PPI onder een andere naam verder gaan.
 

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: "Deze overname past in onze strategie en is in lijn met het voornemen van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor duurzame waardecreatie. Het biedt ons de mogelijkheid om onze expertise te versterken en ons pensioenaanbod in de markt van MKB-ondernemingen uit te breiden. Met deze stap wordt het marktaandeel van a.s.r. uitgebreid tot circa 15% in de Nederlandse markt voor beschikbare premieregelingen en bieden we een aantrekkelijke propositie voor adviseurs, werkgevers en werknemers. De klanten van de PPI van Brand New Day, zowel werkgevers als alle deelnemers aan pensioenregelingen, kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlening en solide bedrijfsvoering vanuit a.s.r. onverminderd zullen worden voortgezet. Tot slot heet ik de nieuwe collega’s van de PPI van Brand New Day van harte welkom bij a.s.r."

 

Kalo Bagijn, oprichter en CEO Brand New Day: "De verkoop van de PPI past in onze geschiedenis van ondernemerschap. Naast de verkoop van de PPI zijn wij afgelopen maand ook gestopt met onze levensverzekeraar om ons met onze bank volledig te gaan richten op de particuliere markt voor sparen en beleggen voor later. Wij verkopen de PPI met gemengde gevoelens. We nemen met weemoed afscheid van alle leuke collega’s waar we een band mee hebben opgebouwd en zijn trots op het succes van de PPI. Maar we zijn er ook van overtuigd dat we door het maken van deze ‘kill your darlings’-keuze de groei van Brand New Day in de komende jaren gaan versnellen."

Geplaatst op 01-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: