Beleidsdoelstelling van aantal verkeersdoden in 2020 niet gehaald

In 2020 zijn er 610 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: 51 doden minder dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers die het CBS woensdag 14 april heeft gepubliceerd. De beleidsdoelstelling voor verkeersdoden die de regering in 2008 stelde (maximaal 500 verkeerdoden in 2020) is hiermee definitief niet gehaald.

Veel ouderen en fietsers
Ruim een derde van de verkeersdoden in 2020 viel onder fietsers: 229 (38%), en iets minder dan een derde onder auto-inzittenden (195). In 2019 kwamen 203 fietsers om het leven (31%) en 237 auto-inzittenden (36%). De meeste verkeersdoden vielen in 2020 onder ouderen (70+): 225 (37%). Onder kinderen (0-14 jaar) vielen in 2020 17 verkeersdoden (3%). 

Negatieve trend niet doorbroken
De daling in het aantal verkeersdoden laat de laatste jaren een stagnatie zien. Het lagere aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2019 betekent nog geenszins dat deze trend van de laatste jaren is doorbroken: voor zover nu bekend past ook het aantal over 2020 binnen die stagnatie.

Lockdown
Het voorlopig aantal verkeersdoden, gemeten over de eerste helft van 2020, leek tot nu toe niet of nauwelijks te zijn beïnvloed door de teruggang in mobiliteit vanwege de lockdown. Vanaf maart nam de mobiliteit sterk af, maar deze was vanaf juli weer op het gebruikelijke niveau, met uitzondering van het openbaar vervoer. Op basis van deze ontwikkeling verwachtte SWOV dat de doelstelling voor verkeersdoden in 2020 niet gehaald zou worden. Een sterke daling van het aantal verkeersdoden in oktober corrigeerde de verwachting wat naar beneden, maar de conclusie dat de doelstelling niet gehaald zou worden blijft ongewijzigd. Dit wordt nu door de definitieve cijfers bevestigd.


Nieuw manifest Verkeersveiligheid
SWOV en haar partners in de Verkeersveiligheidscoalitie vinden dat verkeersveiligheid ook in de komende kabinetsperiode een prioriteit moet worden. De ernst van deze oproep aan Kabinet en Kamer wordt donderdag 22 april onderstreept als de Verkeersveiligheidscoalitie het vernieuwde Verkeersveiligheidsmanifest presenteert aan leden van de Tweede Kamer.


Dit manifest bevat oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie essentieel zijn om het aantal verkeersslachtoffers gericht terug te dringen.


SWOV-publicaties
Eind 2021 publiceert SWOV haar jaarlijkse Staat van de Verkeersveiligheid in Nederland, met daarin een nadere analyse van de ongevallencijfers over zowel verkeersdoden als ernstig verkeersgewonden en de achterliggende verklarende factoren zoals mobiliteits- en risico-ontwikkelingen en getroffen maatregelen.


Zie de geactualiseerde SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland.

Bron: SWOV en CBS
Geplaatst op 14-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: